Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Λάρδου σας προσκαλεί σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4/8/2015 και ώρα 14:00 μ.μ.  στα γραφεία της κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση  Προέδρου προς το σώμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά  με την Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών ( Καφετέρια- Μπαρ)», της GHANDLER Katie Victoria του Gareth.
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων (έγγραφο Δημάρχου Ρόδου υπ’άρ.2/69082/27-7-2015).
  3. Ανάκληση εκδήλωσης 8ης Οκτωβρίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Λάρδου «Ο Ταξιάρχης».
 
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Πυλώνας, σας προσκαλεί σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015, και ώρα 14:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Πυλώνας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84, 88 και 89 του Ν.3852/2010 – Φ.Ε.Κ. 87Α΄ 07-06-2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση  Προέδρου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:  

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων (έγγραφο Δημάρχου Ρόδου υπ’άρ.2/69082/27-7-2015).
  2. Ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων – αδρανών υλικών (έγγραφο Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου πρωτ.2/51298/10-6-15).
  3. Λειτουργία και διάθεση στους κατοίκους των ταχυδρομικών θυρίδων.
  4. Δημοτικό Γήπεδο Πυλώνας.
  5. Κατασκευή δρόμου από το αντλιοστάσιο μέχρι τη δεξαμενή στην περιοχή Μανδρούλια.
  6. Λειτουργία ΕΚΑΒ στην Πυλώνα.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Καραμαρίας Σωτήριος

Leave a Reply

Your email address will not be published.