ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                                             

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

            Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν σήμερα 16.10.2015 στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου μας τα αποτελέσματα των αιτήσεων που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους πολίτες στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ – πρόγραμμα τροφίμων).

            Σύμφωνα με αυτά, εγκρίθηκαν συνολικά 893 συμπολίτες μας, ενώ απορρίφθηκαν 121. Τα αναρτημένα αποτελέσματα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, με την ένδειξη «εγκεκριμένη – απορριφθείσα». Όσοι έχουν απορριφθεί δικαιούνται να κάνουν ένσταση έως και την ερχόμενη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στο γραφείο Δημάρχου, κατά τις εργάσιμες ώρες, προσκομίζοντας δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους ενίστανται.

Leave a Reply

Your email address will not be published.