ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Σας καλούμε να προσέλθετε την 3η   του μηνός  Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30, στην 9η τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  ΄΄ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου ΄΄ που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1,-  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου – για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

      Ενημέρωση μελών Δ.Σ από τον  Πρόεδρο.  

  1. Κατακύρωση Διαγωνισμού για την εκμίσθωση των  σχολικών κυλικείων :

α) ΓΕΛ  ΙΑΛΥΣΟΥ  και β) ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ.

  1. 2. Έγκριση και λήψη απόφασης για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.
  1. Έκτακτη Κατανομή πιστώσεων έτους 2015 σε σχολικές κοινότητες  μονάδων ή συγκροτημάτων σχολείων B/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου  για την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών.

Ο

                                                                                                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                           Της Σχολικής Επιτροπής

Β/θμιας Εκπαίδευσης

                                                                                                         Δήμου ΡΟΔΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

        ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.