Συζήτηση για θέματα Παιδείας , αρμοδιότητας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου

Πραγματοποιήθηκε στις 3.9.2015 ήμερα Πέμπτη , ειδική συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Eκπ/σης Δήμου Ρόδου, όπου με την συμμετοχή και των Αντιδημάρχων Ρόδου – Τεχνικών Έργων & Υποδομών και  Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης , Νεολαίας & Αθλητισμού –  κ.κ Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και Παρδαλού Στέργου αντίστοιχα , του Δ/ντη  Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου κ. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη ,του Προέδρου της Α΄ΕΛΜΕ Δωδ/σου  κ.  Ρακόπουλου  Κωνσταντίνου & της πλειοψηφίας των Δ/ντων σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου και κατά το στάδιο της ενημέρωσης από τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ κ Κορωναίου Ιωάννη , παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν θέματα Παιδείας που άπτονται  των αρμοδιοτήτων τους .

     Ειδικότερα έγινε διεξοδική συζήτηση στις παρακάτω θεματικές ενότητες :

α)  Αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου

     για το διδακτικό έτος 2015-2016 με δεδομένο το γεγονός της μη ρύθμισης μέχρι σήμερα , της Νομοθετικής

     εκκρεμότητας σχετικά με την ανάθεση εργασιών καθαρισμού σχολικών μονάδων  σε καθαρίστριες με

     σύμβαση μίσθωσης έργου , παρά την έκδοση της από 28.8.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ

    102/τ.Α΄/26.8.2015 ) με τίτλο  ΄΄ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών

    Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΄΄.

β) Αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στην οικονομική διαχείριση του ΝΠΔΔ ( χρηματικές

    διαχειρίσεις σχολικών κοινοτήτων ) από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.6.2015   

    σχετικά με  τον περιορισμό αναλήψεων μετρητών και τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων (   

    capital controls ).

γ)  Δομή – Λειτουργία & Οικονομική κατάσταση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου

     Ρόδου.

δ)  Προβλήματα στις κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων.

    Ιδιαίτερα , τονίστηκε  η δεινή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει η Τοπική  Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄

    Βαθμού και η δυσκολία  ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων της , εξαιτίας και της συνεχιζόμενης

    αφερεγγυότητας του κεντρικού κράτους  , αφού νομοθετημένα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν

    ακόμα αποδοθεί με αποτέλεσμα να δημιουργούντα ιδιαίτερα προβλήματα .

    Επίσης συμφωνήθηκε, η συνδρομή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Δωδ/σου ως προς την καταγραφή,

    διάγνωση , αξιολόγηση,  ιεράρχηση και προγραμματισμό της επίλυσης προβλημάτων στις σχολικές υποδομές

    των μονάδων ή συγκροτημάτων σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου με σκοπό τον εξορθολογισμό της

    διαχείρισης σχετικών πόρων .

   Παράλληλα εκφράστηκε η ικανοποίηση για την ολοκλήρωση εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος

   η εκτέλεση έργων μικρής κλίμακας σε κτιριακές υποδομές μονάδων ή συγκροτημάτων σχολείων Β/θμιας

   Εκπ/σης του Δήμου Ρόδου με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους , όπως :

  • Συντήρηση – βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Γυμνασίου Αφάντου.
  • Επισκευή επιχρισμάτων Γυμνασίου Καλυθιών .
  • Συντήρηση τουαλετών Γυμνασίου Ιαλυσού .
  • Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου Μασσάρων.
  • Συντήρηση κελύφους σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Σορωνής Ρόδου .
  • Επισκευή φθορών επιχρισμάτων, χρωματισμών & προβλημάτων υγρομόνωσης στο κτίριο του συγκροτήματος σχολείων ΄΄ καπνοβιομηχανίας ΄΄ Ρόδου .
  • Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού τάπητα – μπασκέτες ολυμπιακού τύπου και πλήρους συγκροτήματος λυόμενου γηπέδου πετοσφαίρισης, για τις ανάγκες του συγκροτήματος σχολείων Αρχαγγέλου Ρόδου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος  με αφορμή την επικείμενη  έναρξη της νέας σχολικής περιόδου 2015-2016 , ο Πρόεδρος και τα μέλη του  Δ.Σ. του ΝΠΔΔ  εκφράζουν εγκάρδιες ευχές σε μαθητές ,γονείς  και εκπαιδευτικό προσωπικό για :

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά .

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.