Τη σημασία του τουρισμού ως «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την εποχικότητα του τομέα, επιβεβαιώνει η αναθεωρημένη μελέτη του SETE Intelligence «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 – συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών».

Με βάση τα τελικά στοιχεία, την περσινή χρονιά ο τομέας συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 9,5% του ΑΕΠ της χώρας, το οποίο διαμορφώθηκε στα 179,1 δισ. ευρώ, ενώ η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται σε 20% έως 25%. Την ίδια περίοδο παρουσίασε ανάπτυξη 11% ή 1,7 δισ. ευρώ (από 15,3 δισ. ευρώ άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ το 2013 σε 17 δισ. ευρώ το 2014), όταν το συνολικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 3,4 δισ. ευρώ σε ονομαστικούς όρους και αυξήθηκε κατά 0,8% περίπου σε πραγματικούς λόγω αποπληθωρισμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το 2014 η Ελλάδα υποδέχθηκε 22 εκατ. ξένους τουρίστες και εισέπραξε 13,1 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το 2013, πέρυσι ο εισερχόμενος τουρισμός παρουσιάζει αύξηση αφίξεων 23% και εσόδων 12%. Επίσης, το 2014 η χώρα υποδέχθηκε σχεδόν 2,4 εκατ. τουρίστες κρουαζιέρας και εισέπραξε 465 εκατ. ευρώ.
Από κάθε ένα ευρώ τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον 1,2 ευρώ έως 1,65 ευρώ πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, για κάθε ένα ευρώ τουριστικού εσόδου το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 ευρώ έως 2,65 ευρώ, καθώς υπάρχει μεγάλη διάχυση ωφελειών στην οικονομία.
Σε τρεις νησιωτικές περιφέρειες, της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου και του Ιονίου, ο τομέας συνεισφέρει άμεσα στη δημιουργία τουλάχιστον 50% του ΑΕΠ τους. Μάλιστα οι περιφέρειες αυτές έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, στοιχείο που δείχνει ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται.
Σύμφωνα με τη μελέτη, στην αιχμή του ο τουρισμός πρόσφερε, σε συνδυασμό με την εστίαση, τουλάχιστον μία στις τρεις θέσεις μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, πλέον των θέσεων αυτοαπασχολούμενων σε 31.000 μικρά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις εστίασης.
Παράλληλα, η δραστηριότητα στήριξε τα ασφαλιστικά ταμεία σε μια χρονιά που οι υπόλοιπες δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα συνέχισαν να συρρικνώνονται και να μειώνουν τη συνεισφορά τους σε αυτά.
Επίσης με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψε το 76% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Οι εισπράξεις αυτές σχεδόν ισούνται με τις εισπράξεις από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων.  Αν δε στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισαγόμενο τουρισμό, τότε το σύνολο υπερβαίνει κατά πολύ το σύνολο των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων πλην πλοίων και καυσίμων.
Υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα και δυναμισμό του τουρισμού για την ελληνική οικονομία, ο Σύνδεσμος τονίζει ότι θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για να αντιμετωπιστεί η εποχικότητα, η σημαντικότερη αδυναμία του τομέα, αφού περίπου το 60% των αφίξεων και των εσόδων πραγματοποιούνται στο τρίτο τρίμηνο και μόλις 6% των αφίξεων και 3% των εσόδων στο πρώτο τρίμηνο. Υποστηρίζει ακόμα, ότι η αντιμετώπιση της εποχικότητας δεν μπορεί παρά να γίνει με τη συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό του βασικού προϊόντος «Ηλιος και Θάλασσα», που αποτελεί και το μεγαλύτερο «τουριστικό προϊόν» σε όλη την Ευρώπη και όχι με την καταπολέμησή του.
ΠΗΓΗ : ΤΟ ΒΗΜΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published.