Το Παράρτημα Ρόδου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής διοργανώνει Εργαστήριο με θέμα:

«Το Νηπιαγωγείο στο Μουσείο: εκπαίδευση και εξωτερικά περιβάλλοντα μάθησης»

Το εργαστήριο αφορά σε μορφές άτυπης μάθησης μέσα από τη σύνδεση Μουσείου και Σχολείου και στον σχεδιασμό μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων για παιδιά νηπιαγωγείου. Χωρίζεται σε δύο μέρη:

Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μία σύντομη θεωρητική προσέγγιση του πεδίου της Μουσειοπαιδαγωγικής, μέσα από:

  1. βασικές παιδαγωγικές θεωρίες που αφορούν στη σύνδεση μουσείου-σχολείου και παιχνιδιού-μάθησης,
  2. έμφαση στη μεθοδολογία σχεδιασμού μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων,
  3. αναφορά στη στοχοθεσία και στα συνήθη λάθη που γίνονται κατά τη διαδικασία αυτή.

Το δεύτερο μέρος αφορά:

  1. στους τρόπους διδακτικής προσέγγισης των μουσειακών αντικειμένων,
  2. σε πρακτικές ασκήσεις/πιλοτικές προτάσεις σχεδιασμού.

Εισηγήτρια του εργαστηρίου θα είναι η Δρ. Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος κ.Ελένη Στεφάνου, (Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) με εξειδίκευση στις σπουδές μουσείων και πολιτιστικής κληρονομιάς (MA, PhD, Πανεπιστήμιο Southampton, Ηνωμένο Βασίλειο).

Διδάσκουσα: MA Heritage Management, Πανεπιστήμιο του Kent, Μ. Βρετανία & Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕ) / ΠΜΣ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετική βιβλιογραφία, ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση, καθώς και διαδικτυακοί τόποι με μουσειακό εκπαιδευτικό υλικό.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ενυδρείου Ρόδου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής αλλά και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι το Ραδιόφωνο Λυχνάρι.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.