Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, πρόκειται να διοργανώσει το

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

τις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2016 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες ασύλου, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι πολίτες τρίτων χωρών ή αιτούντες ασύλου (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,
 • μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή ζητούν άσυλο.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο), συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Παρασκευή, 20/05/2015 έως και την Παρασκευή, 10/06/2016, στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων της περιοχής τους.

(Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας των κέντρων που δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και οι ώρες υποβολής).

Δικαιολογητικά Αίτησης:

1)    Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων),

2)    Φωτογραφία (1) τύπου ταυτότητας,

3)    Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),

4)    Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής,

5)    Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού ή Παράβολο αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης μόνο για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Πιστοποιητικό Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (φωτοτυπία του οποίου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014 η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά.

Τρόποι προμήθειας παραβόλου:

 • στο ταμείο των ΔΟΥ, εάν υπάρχει απόθεμα παλαιού τύπου παραβόλων,
 • ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet:

–      είτε ιδιωτικά μέσω ατομικού Η/Υ (ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες)

–      είτε μέσω των ΚΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: www.gsae.edu.gr

και στα τηλέφωνα:  213 – 131 1667,        213 – 131 1678,          213 – 131 1652

213 – 131 1669,        210 – 344 27 41

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, είναι απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η διαδικασία προμήθειας είναι η ακόλουθη:

 • Ο πολίτης συνδέεται στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr,
 • Από την αρχική σελίδα και το μενού «Υπηρεσίες προς πολίτες» επιλέγει «e-παράβολο»,
 • Από τη σελίδα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο)»
  • εάν διαθέτει κωδικούς στο taxisnet θα επιλέξει «για Πιστοποιημένους Χρήστες του Taxinet» ενώ
  • εάν δεν διαθέτει κωδικούς, θα επιλέξει «για μη Πιστοποιημένους Χρήστες»,
 • Επιλέγει την επιλογή «Χορήγηση Παραβόλου» και συμπληρώνει την αντίστοιχη φόρμα (Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου) ως εξής:
  • Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΓΓ Δια Βίου Μάθησης & Ν.Γ.,
  • Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού,
  • Τύπος Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού, εάν δεν διαθέτει κανένα τίτλο πιστοποίησης ελληνομάθειας ή Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας πολιτισμού, εάν διαθέτει πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο),
 • Μετά τις παραπάνω επιλογές θα εμφανιστεί στο δεξί τμήμα της οθόνης το ποσό του παραβόλου, το οποίο είναι:
  • Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού 50,00€ ή
  • Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 20,00€,
 • Στην συνέχεια, συμπληρώνει το ΑΦΜ του και τα ατομικά του στοιχεία,
 • Υποβάλλει την αίτηση, επιλέγοντας «Υποβολή» και λαμβάνει μοναδικό κωδικό πληρωμής στο email που έχει δηλώσει, τον οποίο και πρέπει να τυπώσει,
 • Με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής, ο πολίτης προχωρεί στην πληρωμή του παραβόλου, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
  • Άμεσα, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ελληνικών τραπεζών (μόνο για Πιστοποιημένους χρήστες) ή
  • Ετεροχρονισμένα, σε όλες τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ (χωρίς οικονομική επιβάρυνση, γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό πληρωμής),
 • Ο πολίτης προσκομίζει τον κωδικό στην υπηρεσία, όπου υποβάλλει την αίτησή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Σε περίπτωση λάθους και ανάγκης επιστροφής της αξίας του παραβόλου είναι απαραίτητη η δήλωση του ΑΦΜ και του ΙΒΑΝ στην αρχική αίτηση. Εάν αυτά τα δύο στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί δεν θα μπορέσει να γίνει επιστροφή της αξίας του παραβόλου.

Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης:                                 213 – 131 1667

213 – 131 1678

213 – 131 1652

210 – 344 27 41

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων:    15515 (επιλογή 6)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑ/ΑΝΟΜΟΣΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΩΡΑΡΙΟ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ1ΚΑΒΑΛΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)

Γραφείο 437

Εθν. Αντιστάσεως 20,

65110, Καβάλα

2510-291437,

6937-299530

Μαρία Ζημιλιάγκου, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Προγράμματος «Οδυσσέας»16:30-20:00
ΑΤΤΙΚΗΣ2ΑΤΤΙΚΗΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ3ο Γυμνάσιο Παλλήνης,

Έντισον 3-5,

15351, Παλλήνη

210-6669129

210-6669144

6932-574069

Δημήτριος Κατσίνης, Διευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
3ΔΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝΠαπαναστασίου και Μετσόβου, 13671, Αχαρνές210-2384333

210-23184423

6974-241481

Αναστασία Αθανασόγλου, εκπαιδεύτρια ενηλίκων15:00-19:00
4ΔΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝΜουσείου 1 (1ο & 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων), 19100, Μέγαρα22960-83360

22960-81360

6974-405308

Ζωή Θεοδοσίου, νηπιαγωγός15:30-19.00
5ΔΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑΚτήριο της πρώην ΣΚΥΠ, απέναντι από το εργοστάσιο «ΕΛΑΙΣ»

Πειραιώς 95, 18541, Πειραιάς

210-4827660

210-4822367

6936-440566

Φρειδερίκη Γεωργίου

Υπάλληλος ΓΓΔΒΜ&ΝΓ

15:00-19:00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ6ΛΕΣΒΟΥΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΠιττακού 44

(2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης),

ΤΚ 81100, Μυτιλήνη

22510-37401

6932-873200

Μιχάλης Αϊβαλιώτης, Διευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
7ΧΙΟΥΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΧΙΟΥΡίτσου 11-13,

(2ο Λύκειο Χίου),

82100, Χίος

22710-81860

6945-423100

Αργύρης Τσέος, Διευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
8ΣΑΜΟΥΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥΠΥΘΑΓΟΡΑ 11, (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ)

ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, 83100

22730-24830 6976-718434Ιωσήφ Τερζής, Υποδιευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ9ΑΙΤΩΛΟ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥΔεληγιώργη 27,

30100, Αγρίνιο

26410-56100

26410-56801

6979-377607

Νικόλαος Νάσιος, Διευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
10ΑΧΑΪΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣΑχαϊκής Συμπολιτείας 20, Ζαβλάνι Πάτρας,

ΤΚ 26441

2610-462086

6936-548622

Ευφροσύνη Κωσταρά Διευθύντρια ΣΔΕ16:30-20:00
11ΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-Κεντρική πλατεία Ανδραβίδας6974-463351Αγγελική Βαρβαρέσου, εκπαιδευτικός09:00-13:00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ12ΦΛΩΡΙΝΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΚ. Καραμανλή 56,

1o Λύκειο Φλώρινας, 53100, Φλώρινα

23850-4858

23850-44859

6972-253462

Αθηνά Γαρδάνη Διευθύντρια ΣΔΕ16:30-20:00
13ΚΟΖΑΝΗΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣΑγ. Παρασκευής 7 & Καπετανάκη Ηλία (πρώην κτήριο Τ.ΥΔ.Κ.) 50100, Κοζάνη24610-41077Γεώργιος Ματιάκος

6978098114

16:30-20:00
ΗΠΕΙΡΟΥ14ΑΡΤΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΡΤΑΣΠεριφερειακή Οδός Άρτας (έναντι Δημαρχείου),

Άρτα, 47100

6973-813158Νικόλαος Γιαμούρης,

Σύμβουλος σταδιοδρομίας

ΣΔΕ Άρτας

16:30-20:00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ15ΛΑΡΙΣΑΣ1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣΙουστινιανού & Κομνηνών, (5ο Λύκειο Λάρισας),

41223, Λάρισα

2410-670950

6976-689871

Μαργαρίτης Ντούμος,

Διευθυντής ΣΔΕ

16:30-20:00
16ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥΑναπαύσεως & Χείρωνος (Συγκρότημα Μουρτζούκου),

Βόλος, ΤΚ 38001

24210-48762

6937-204878

Γεώργιος Σκίτσος Υποδιευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ17ΖΑΚΥΝΘΟΥΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠρώην Ξενοδοχείο «Ξενία», Α’ Όροφος ΖΑΚΥΝΘΟΣ6980-423548Φίλιππος Ξένος,

Υπ. Εκπαίδευσης Προγράμματος «Οδυσσέας»

11:00-15:00
18ΚΕΡΚΥΡΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ7η πάροδος Δονάτου Δημουλίτσα 7,

49100, Κέρκυρα

26610-44997

69480-45368

Δημήτριος Ρίγγας Διευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ19ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΣτρ. Στρεμπενιώτη

(1ο & 3ο Γυμνάσιο),

56760, Νεάπολη Θεσσαλονίκης

2310-672715

6977-221282

Μαρία Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια ΣΔΕ16:30-20:00
20ΠΙΕΡΙΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΜητροπόλεως 2,

(4ο Ενιαίο Λύκειο Κατερίνης),

60100, Κατερίνη

23510-22744

6974-153811

Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Διευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
ΚΡΗΤΗΣ21ΡΕΘΥΜΝΗΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΜάχης Κρήτης (4ο Γυμνάσιο Μυσίρια) Ρέθυμνο, ΤΚ 7410028310-35519

6947-273256

Μαρία Αλεξανδρίδου-Μερζιώτη,

Διευθύντρια ΣΔΕ

16:30-20:00
22ΛΑΣΙΘΙΟΥΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΒαϊνιά Ιεράπετρας,

ΤΚ 72200

28420-89736

6974-027265

Χριστόφορος Σφακιανάκης, Υποδιευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ23ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥΜιχαήλ Πετρίδη 29,

ΤΚ 84100, Ρόδος

22410-23585

22410-23615

6993-682345

Ιωάννης Σάββας, Διευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
24ΔΗΜΟΣ ΚΩΔημοτική Κοινότητα Ασφενδιού, Ζηπάρι, 85300, Κως22423-60009

6974-990415

Διονυσία Κασιώτη, δημοτική υπάλληλος09:00-13:00
25ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥΔήμος Καρπάθου, Πηγάδια, 85700, Κάρπαθος22453-60141

6949-506628

Φωτεινή Χαλκιά

δημοτικός υπάλληλος

10:00-14:00
26ΚΥΚΛΑΔΩΝΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΥΡΟΥΣχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου,

84100, Σύρος

22810–87660

6975-605436

Γεώργιος Στεφάνου Διευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
27ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥΧώρα Άνδρου,

84500, Άνδρος

6989-343633Ανδριάνα Κορκοδείλου, δημοτική υπάλληλος09:00-15:00
28ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣΚΕΠ Κέας, Ιουλίδα Κέας, 84002 Κέα22880-21150

6974-362149

Νίκος Παούρης, υπάλληλος ΚΕΠ10:00-14:00
29ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣΓυμνάσιο Φηρών, 84700, Θήρα6977475447Ανθή Πατραμάνη, εκπαιδευτικός17:00-19:00
ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΥ30ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΠαραλιακή Ναυπλίου – Νέας Κίου (κτίριο 1ου Γυμνασίου), Ναύπλιο, 2110027520-99484

6936-618258

Γεώργιος Κόνδης, Διευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
31ΑΡΚΑΔΙΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΤέρμα Τεγέας (Συγκρότημα Τεχνικών Σχολείων),

Τρίπολη, 22100

2710-222757

2710-222537

6947-079059

Γεώργιος Κοκκίνης Διευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
32ΚΟΡΙΝΘΟΥΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ

Οδός Κορίνθου – Πατρών, ΤΚ 20011, Σχολικό Συγκρότημα Λεχαίου Ν. Κορινθίας27410-86880

6978-444258

Δημήτριος Σωτήρχος Διευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
33ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΛεωφ. Αθηνών 170,

(6ο Ενιαίο Λύκειο), Καλαμάτα, ΤΚ 24100

27210-80425

6976-501170

Γεωργία Γάλλου, Διευθύντρια Σ.Δ.Ε.16:30-20:00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ34ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥMινύου 3, (Πρώην Κτίρια Οργανισμού Κωπαΐδας),

32200, Ορχομενός

22610-25481

6972-290333

Κώστας Σταράς

Διευθυντής ΣΔΕ

16:30-20:00
35ΕΥΒΟΙΑΣΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΜονής Ερίων-Πειραϊκή Πατραϊκή

34100, Χαλκίδα

6946-685723Αικατερίνη Τουλούμη, εκπαιδευτικός18:00-21:00
36ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣΛεωφ. Καλυβίων 154, Καλύβια Λαμίας,

ΤΚ 35100

22310-66028

6972-324619

Χρήστος Παγορόπουλος Διευθυντής ΣΔΕ16:30-20:00
37ΦΩΚΙΔΑΣΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣΙ. Γιδογιάννου 16, Άμφισσα, ΤΚ 3310022650-79298

6932-344772

Αδαμάντιος Καλέντζης

Διευθυντής ΣΔΕ

16:30-20:00

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.