Προς:

Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Υπουργό Οικονομικών

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάγκη κατεπείγουσας τροπολογίας της ΚΥΑ 129/2534/2010, που επηρεάζει και τη λειτουργία της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.

 

Κύριε Υπουργέ,

          Η Ρόδος, απώλεσε πριν από μερικές μόλις μέρες πάνω από 16.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής γης, εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε περιοχές της νότιας πλευράς της. Μέσα σε αυτό το δυσάρεστο κλίμα, που οδηγήθηκε το νησί, παρά τις προσπάθειες του συνόλου των αρμοδίων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ήρθε να προστεθεί και η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, βάσει της οποίας δε δύναται να παραχωρηθούν προς χρήση τα οχήματα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στην ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ., το προσωπικό της οποίας προσφέρει πολλαπλά στο νησί.

          Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, παρότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 4 Φεβρουαρίου 2010, δηλαδή προτού εφαρμοστεί ο Νόμος 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και παρότι η ερμηνεία της, δεν εμπόδισε την έγκριση ανάλογου αιτήματος που αφορούσε στα παρελθόντα έτη από την ίδια Αρχή, σήμερα επέφερε τη μη έγκριση της σχετικής σύμβασης, που αφορά στη λειτουργία της εταιρίας, αλλά και την απόρριψη της ένστασης των εργαζομένων. Πρόκειται για την ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 108/04/02/2010 Β’ Τεύχος.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2016 της ΑΔΑ, απορρίφθηκε η προσφυγή που κατέθεσαν ο πρόεδρος και αντιδήμαρχος Ρόδου Αγαπητός Πάλλας και οι 34 υπάλληλοι της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ, κατά της από 30.05.2016 απόφασης του Γ.Γ. ΑΔΑ, που απαγόρευσε την περαιτέρω διάθεση για χρήση όλων των οχημάτων του Δήμου Ρόδου από την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. Οι προγενέστερες αποφάσεις δε, είχαν κρίνει μη νόμιμη μόνο τη μεταφορά των οχημάτων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ και όχι τη μεταφορά των οχημάτων από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων στην ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ, πράγμα το οποίο αποφασίζεται για πρώτη φορά, παρότι η ΠΕΔ είναι Ν.Π.Ι.Δ. και όχι Ν.Π.Δ.Δ..

Παρενθετικά και προς ενημέρωσή σας, οφείλω να σας γνωστοποιήσω πως η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ, λειτουργεί βάσει των όσων περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 100 Ν. 3852/2010, άρθρο 36, που αφορά στις προγραμματικές συμβάσεις για το περιβάλλον.

Κύριε Υπουργέ,

          Καθότι, η ίδια προγραμματική σύμβαση που απορρίπτεται σήμερα, εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, αλλά και τον Ιούνιο του 2015, παρακαλείστε όπως ενεργήσετε άμεσα, για την τροποποίηση της ΚΥΑ, ώστε να μη δημιουργηθεί εκ νέου πρόβλημα στη λειτουργία της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ διαχρονικά, μιας και οι τοπικοί οργανισμοί, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου, πράττουν ήδη τα ανθρωπίνως δυνατά, για την επίλυση του προβλήματος άμεσα και την επαναλειτουργία της εταιρίας εντός της τρέχουσας θερινής περιόδου.

Σας ευχαριστώ και αναμένω άμεσα τις ενέργειές σας, για το καλό της Ρόδου, των κατοίκων της και των εργαζομένων στην ανωτέρω εταιρία.

Παραμένω στη διάθεσή σας, για περαιτέρω διευκρινήσεις.

 

Δρ Στέφανος Δράκος

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Πολιτευτής Δωδεκανήσου ΝΔ

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου

Leave a Reply

Your email address will not be published.