Προς: Διεύθυνση ξενοδοχείου Neptune

Θέμα: «Ευχαριστήρια επιστολή»

Η Ένωση μας νιώθει την ανάγκη να σας ευχαριστήσει για την σημαντική δωρεά σας με υλικά αξίας 11.000 ευρώ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω, προσφορά η οποία έρχεται σε μία δύσκολη χρονικά οικονομική περίοδο και επιλύει χρόνια και σημαντικά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία και το έργο του Πυροσβέστη, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προσωπική του ασφάλεια κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του.

Εκ μέρους όλων των υπαλλήλων και του ΔΣ της Ένωσης μας, σας ευχαριστούμε πολύ για την ευαισθησία που επιδείξατε και ευελπιστούμε η ενέργεια σας αυτή να βρει συμπαραστάτες και να είναι το εφαλτήριο ώστε να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμα σας, συμβάλλοντας στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων και σε άλλες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά Κλιμάκια στα Δωδεκάνησα.

Ο Γεν. Γραμματέας                                                                                                 Ο Πρόεδρος

 

Δημητρακόπουλος  Ιωάννης                                                                                        Χατζηκυριάκος Ιωάννης

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.