Την υπεκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΚΤΑΙΟΝ», αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, με το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα να μην επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 8.000 ευρώ! Το θέμα εξετάστηκε στο πλαίσιο λήψης απόφασης επί θεμάτων που αφορούσαν στη Δημοτική Επιχείρηση Ρόδου «ΔΕΡΜΑΕ» και εισήχθη στη συνεδρίαση από τον αντιδήμαρχο Δήμο Μουτάφη, ο οποίος εξήγησε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο δήμος Ρόδου και η ΔΕΡΜΑΕ, για την αξιοποίηση του ακινήτου. 

Η πρόταση, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της παράταξης της πλειοψηφίας να ψηφίζουν υπέρ, όπως και ο κ. Στέφανος Δράκος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας και η κ. Ελπίδα Ατσίδη. Παρών ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος Αντώνης Γιαννικουρής.

Ο κ. Στέφανος Δράκος, προτού ψηφίσει ζήτησε να ενημερωθεί για το κύκλο εργασιών που παρουσιάζει το Ακταίον τα τελευταία έτη, εάν καταγράφονται κέρδη ή ζημιές και τι ύψους, καθώς και με βάση ποια κριτήρια καθορίστηκε το ελάχιστο μίσθωμα. Ο ίδιος, έλαβε τις σχετικές απαντήσεις, τόσο από τον δήμαρχο Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκο, όσο και από τον πρόεδρο της ΔΕΡΜΑΕ Γιάννη Κούρτη, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να ψηφίσει υπέρ της πρότασης αξιοποίησης του Ακταίον, προτείνοντας μάλιστα να αμβλυνθούν τυχόν διαφωνίες μεταξύ των εκλεγμένων στο δήμο Ρόδου, ώστε να ληφθεί μία ομόφωνη απόφαση, αφού αυτή αφορά και σε ένα ιστορικό κτίριο, όπως το Ακταίον.

Ο κ. Στράτος Καρίκης, εισηγήθηκε το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα να διαμορφωθεί στις 15.000 ευρώ και να δοθεί προκαταβολή των μισθωμάτων για τα τρία πρώτα έτη, δηλαδή όποιος επιθυμούσε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα έπρεπε να καταβάλλει, εφόσον τον κερδίσει το χρηματικό ποσό των 540.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι τάχθηκαν υπέρ της αξιοποίησης του Ακταίον, εκφράζοντας κατά περίπτωση ορισμένες διαφωνίες, οι οποίες και οδήγησαν στη μη λήψη ομόφωνης απόφασης.

Πηγή: Black Monday.gr 

Leave a Reply

Your email address will not be published.