Πρόεδρος στην Τοπική Οργάνωση της ΝΔ στην Καλλιθέα (Αρχάγγελος-Καλλιθέας-Αφάντου), εξελέγη ο Χρήστος Πελλός του Γιώργου, κερδίζοντας τον Χρήστο Χριστοφή. Πρώτοι σε σταυρούς βγήκαν οι Σταμάτης Λόγγος και Παύλος Χαρτερός (!)

Leave a Reply

Your email address will not be published.