Χωρίς υπάλληλο έμεινε υπηρεσία του πρώην ΤΑΞΥ Ρόδου,

παρά τις φιλότιμες και αναγνωρίσιμες προσπάθειες της Διοίκησης του ΙΚΑ Ρόδου

Μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2016, θα παραμείνει χωρίς υπάλληλο, που να μπορεί να κινεί τη διαδικασία εκταμίευσης χρημάτων το «τμήμα» ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων του πρώην ΤΑΞΥ που στεγάζεται πλέον στο κτίριο του ΙΚΑ, σημερινό ΠΕΔΥ, αλλά ακόμη δεν έχει ενταχθεί σε αυτό. Παρότι, η νέα Διοίκηση του ΙΚΑ Ρόδου, μερίμνησε τουλάχιστον για την αποδοχή των αιτήσεων από άλλη υπάλληλο, είναι αδύνατη η εκταμίευση ποσών, εξαιτίας ακριβώς της μη ένταξης του ταμείου στο νέο φορέα. 

Ειδικότερα, κατά τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ της Black Monday.gr, λίγο μετά τις αρχές του μηνός Φεβρουαρίου μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου, λόγω άδειας που δόθηκε στη μοναδική αρμόδια υπάλληλο, η οποία δίδει καθημερινό αγώνα για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων ξενοδοχοϋπαλλήλων σε ότι αφορά στον ειδικό λογαριασμό τους, οι πληρωμές αυτών τινάχθηκαν στον αέρα (!) Ο συγκεκριμένος ειδικός λογαριασμός αφορά σε παροχές εις χρήμα, αναφορικά με άδειες ασθενείας, εργατικά ατυχήματα κτλ.

Η ανωτέρα υπηρεσία του πρώην ΤΑΞΥ, δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο ΙΚΑ, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εξυπηρέτησή του από προσωπικό του Ιδρύματος. Παρόλα αυτά, κατά τις πληροφορίες της Black Monday.gr, με μέριμνα της νέας Διοίκησης του ΙΚΑ Ρόδου, επιδιώχθηκε το συγκεκριμένο κενό να καλυφτεί τουλάχιστον συνδρομητικά μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016, σε ότι αφορά στην παραλαβή των αιτήσεων.

Πρόκειται για μία Υπηρεσία που στελεχώνεται με μόλις δύο υπαλλήλους, ενώ εξυπηρετεί το σύνολο των ξενοδοχοϋπαλλήλων που απασχολούνται στο νησί της Ρόδου. Ανάλογη φέρεται να είναι και η κατάσταση στο ΤΑΠΙΤ στο οποίο απασχολούνται μόλις πέντε υπάλληλοι (!)

Πηγή: www.blackmonday.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.