Γ. Βρούτσης:

“Αντί για γιατρούς και νοσηλευτές, διορίζουν (άρθρο 61) έμμισθους μηχανισμούς ημετερων σε ολα τα νοσοκομεία!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.