Κάντε κλικ στο κάτωθι επισυναπτόμενο αρχείο, ώστε να διαβάσετε τον αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του προγράμματος “Γυναικεία Απασχόληση” του ΕΠΕΑΑ.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.