Άλλη μια σημαντική ένταξη έργου πέτυχε ο Δήμος Λέρου. Χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 για έργα βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων που προορίζονται για οικιακή ή αρδευτική χρήση σε νησιά του προγράμματος GR02, με το ποσό του 1.5 εκατομμυρίου ευρώ.

Το έργο αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και τη λειτουργία συστήματος αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, των γεωτρήσεων, δεξαμενών, αντλιοστασίων, μονάδων αφαλάτωσης, ταχυδιυλιστηρίου, υδροαστεύσεων, πηγαδιών και μεταγγίσεων ύδρευσης του δήμου Λέρου. Το προσφερόμενο σύστημα θα εξασφαλίσει τον εντοπισμό των σημείων διαρροής του δικτύου, την ποιοτική αξιολόγηση των υδάτων κι επιπλέον θα παρέχει στην υπηρεσία τη δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη λειτουργική κατάσταση του δικτύου και να παρεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις βλαβών. Η επιτυχία αυτή παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς όπως φαίνεται από το συνημμένο πίνακα, ο δήμος Λέρου χρηματοδοτείται με το μεγαλύτερο ποσό, ενώ νησιά με αρτιότερες επανδρωμένες υπηρεσίες όπως η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, η Κως, το Ηράκλειο, η Ρόδος αποκλείστηκαν.

Τα γεγονότα διαψεύδουν τους κακοήθεις που με κάθε τρόπο προσπαθούν να απαξιώσουν τα επιτεύγματα της σημερινής δημοτικής αρχής.

Εμείς συνεχίζουμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published.