ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου»

Διοικητικό Συμβούλιο: Νο 391

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον “Ενιαίο Κανονισμό Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων”, σας καλούμε να προσέλθετε στις 29  Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:30, στην αίθουσα “Γεώργιος Β. Καραγιάννης” στην έδρα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στη Ρόδο, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Ταυτόχρονα, σας ενημερώνουμε  πως σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της 29ης  Νοεμβρίου  2015, αυτή θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης την : Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 20:30.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Έγκριση  Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου έτους 2016.
  3. Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου.
  4. Ανταποδοτικό Τέλος Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Κω.
  5. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Απόφασης  Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 9 «Ανάδειξη της γαστρονομίας & της αιγαιακής κουζίνας στα Δωδεκάνησα».
  6. Παρουσίαση του θεσμού του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (εισηγ: Τριομμάτης Φίλιππος).

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Πάππου

Leave a Reply

Your email address will not be published.