Έργα και δράσεις για τον Άνθρωπο – Ώρα ευθύνης για την Ελλάδα

Ομιλία του Χ. Κόκκινου στην 3η Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε.

Ανέδειξε τα μεγάλα προβλήματα του νησιωτικού χώρου και κατέθεσε προτάσεις για τον παρεμβατικό ρόλο που επιβάλλεται να έχει η ΕΝ.Π.Ε.

Στην 3η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα στις 27.11.2015 συμμετείχε και μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου και πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. κ. Χαράλαμπος Κόκκινος.

Στην τοποθέτησή του επισήμανε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και εμποδίζουν τις αναπτυξιακές δράσεις της που θα ανακουφίσουν την κοινωνία.

Συγκεκριμένα:

  • η μειωμένη χρηματοδότηση από τους εθνικούς πόρους
  • το «προβληματικό κλείσιμο» του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2015
  • η έλλειψη συγκεκριμένου αναπτυξιακού προσανατολισμού και η απουσία «ωρίμανσης» έργου για την αξιοποίηση των πόρων του Σ.Ε.Σ. (νέο Ε.Σ.Π.Α.) 2014 – 2020
  • η γραφειοκρατία και οι αλληλοσυγκρουόμενες αρμοδιότητες σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα να αλλάξει και να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Προτείνω:

  • Τη διεύρυνση των κοινωνικών συμμαχιών της ΕΝ.Π.Ε.,
  • Τη διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων ανά Περιφέρεια όπου θα έχουν «ιεραρχηθεί» τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών
  • Διεκδικητικό και αγωνιστικό πλαίσιο με βάση τις κοινωνικές ανάγκες και τα δίκαια των πολιτών
  • Συνεχείς παρεμβάσεις της ΕΝ.Π.Ε. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους διεθνείς οργανισμούς και στην Ελληνική Κυβέρνηση

Τέλος, ο κ. Χ. Κόκκινος αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν στη νησιωτική Ελλάδα, όπως η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α., η υποστελέχωση των Υπηρεσιών, τα προβλήματα στην υγεία, στην παιδεία και στην κοινωνική μέριμνα, το συγκοινωνιακό και γενικότερα η εγκατάλειψη που υφίστανται οι νησιώτες μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.