Κατά τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2016 το ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ διεκπεραίωσε 499 περιστατικά. Αναλυτικά τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν είχαν ως εξής:

Τροχαία        23
Παθολογικά     242
Ορθοπεδικά – Χειρουργικά      121
Μέθη          8
Χρόνια        93
Αεροδιακομιδές (Βάση Ρόδου )        12

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.