ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Σωματείου Οδηγών & λοιπών ειδικοτήτων βιομηχανιών ετοίμου Σκυροδέματος, εκτέλεσης τεχνικών έργων & συναφών εργασιών, χειριστών & βοηθών χειριστών μηχανημάτων πάσης φύσεως, στις 14-15/11/15. Στις 20/11/2015 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της νεοεκλεγείσας διοίκησης, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου Ροδίτη Μιχάλη, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης : « Συγκρότηση σε Σώμα » της νέας διοίκησης.

Ολοκληρωμένης της διαδικασίας, η Διοίκηση του Σωματείου, κατόπιν ψηφοφορίας, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής :

Πρόεδρος : Ροδίτης Μιχάλης

Αντιπρόεδρος : Σμάλης Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας : Ταξιάρχης Αθανάσιος

Αν. Γεν. Γραμματέας : Διακάκης Μιχαήλ

Ταμίας : Καραγιάννης Αναστάσιος

Μέλος : Νιοκαστρίτης Σταμάτης

Μέλος : Γκαλονάκης Μιχαήλ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Ροδίτης Μιχάλης                                                                   Ταξιάρχης Αθανάσιος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.