Σύσκεψη μεταξύ Διοίκησης Ε.Κ.Ρ &

ΠΔΕΑΥΕ  Πειραιώς – Δυτικής Αττικής – Αιγαίου

Στα πλαίσια της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία πραγματοποιήθηκε, στις 5/12/15, σύσκεψη στο Ε.Κ.Ρ μεταξύ της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου και κλιμακίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΠΔΕΑΥΕ)  Πειραιώς – Δυτικής Αττικής – Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια της κοινής σύσκεψης εξετάστηκαν τα παρακάτω :

  • Απολογισμός των κοινών δράσεων Ε.Κ.Ρ και ΠΔΕΑΥΕ.
  • Προγραμματισμός για τη νέα χρονιά.
  • Καθορισμός προτεραιοτήτων με στόχευση δράσης και ελέγχους σε ξενοδοχεία, οικοδομικά έργα, εστίαση και εκπαίδευση – ενημέρωση για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
  • Διαπιστώθηκε η μείωση των σοβαρών ατυχημάτων και της αδήλωτης εργασίας, ως αποτέλεσμα των σχεδιασμένων δράσεων της Τεχνικής Επιθεώρησης με το Ε.Κ.Ρ.

Στο τέλος της σύσκεψης ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Ρ Σάββας Χατζησάββας δήλωσε τα εξής :

«Είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα της συνάντησης με την ΠΔΕΥΑΛΕ και με τη συνεργασία μαζί της, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι ορατά και μετρήσιμα σε μεγάλο βαθμό και αναδεικνύεται  η ανάγκη ελέγχου της εργατικής νομοθεσίας με τη δημιουργία Τμήματος Τεχνικής Επιθεώρησης Εργασίας. Παραμένει λοιπόν το αίτημα του Ε.Κ.Ρ για τη σύσταση του Τμήματος αυτού στη Ρόδο, το οποίο θα επιλαμβάνεται άμεσα την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας».

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Ρ

Leave a Reply

Your email address will not be published.