ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ επικουρικών ιατρών και ιατρών υπαίθρου (Αγροτικών) στις άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν 4213/13 και του άρθρου 43 του Ν.4368/16.

Αγαπητοί συνάδελφοι το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί όλους εμάς, που ζούμε σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα, δεν είναι άλλο από το θέμα της νησιωτικότητας και των παροχών υγείας, οι οποίες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη του τόπου μας και τη μείωση της απομόνωσης σε σχέση με τον χερσαίο κορμό της χώρας.

Τα νησιά ορίζονται διεθνώς ως ειδικές γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες οι παροχές ιατρικής φροντίδας υψηλής ποιότητας καθορίζουν την ευημερία και την κοινωνική ανάπτυξη, διευρύνουν και αμβλύνουν την απομόνωση και άρουν τις κοινωνικές ανισότητες.

Η πολιτεία πρέπει να κατοχυρώσει και να υποστηρίξει το δικαίωμα των νησιωτών στην υγεία, πράγμα που δεν έπραξε ποτέ καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Έχουν γραφτεί χιλιάδες επιστολές και ατελείωτες ώρες συζητήσεων με την πολιτική ηγεσία και το Υπουργείο Υγείας επί χρόνια, το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Κανείς δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να καταλάβει ότι τα νησιά μας έχουν ιδιαιτερότητες, με πλήθος δυσκολιών και προβλημάτων, που επιβραδύνουν την ανάπτυξη τους. Η έκταση τους σε σχέση με τις Ηπειρωτικές περιοχές έχει σαν αποτέλεσμα ελάχιστους φυσικούς πόρους, μικρές αγορές και ανυπαρξία οικονομιών κλίμακας. Επίσης η απόσταση από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων καθώς και το υψηλό κόστος των μεταφορών, καταδικάζει τα νησιά μας στην απομόνωση. Ο τουρισμός και μόνο δεν μπορεί να ισοσταθμίσει τα μειονεκτήματα του χώρου .

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι σημαντική η αναγνώριση της έννοιας «νησί» ως ξεχωριστό φαινόμενο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σχεδίαση και εφαρμογή διαθρωτικών πολιτικών στην υγεία, που να διαφοροποιούνται από τις  συνήθεις περιφερειακές πολιτικές που εφαρμόζονται στον Ηπειρωτικό κορμό.

Αυτή η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης προσωπικά έχει αποφασίσει να παλέψει να διαθέσει πόρους στο μέτρο των δυνατοτήτων του και πάνω από αυτές, για την παροχή της δυνατότητας στους νησιώτες μας να έχουν πρόσβαση στο αυτονόητο, την υγεία.

      Θεσπίσαμε το βοήθημα των 450,00€ για κάθε ιατρό που καλύπτει θέση, η οποία παραμένει κενή επί σειρά ετών στις μονάδες υγείας, ΚΥ – ΠΠΙ , τα οποία ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο με δύο αποφάσεις του, στις 2/3/2015 αρ.αποφ.23 και 23/5/2015 αρ. αποφ.85. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σήμερα αποζημιώνει με 450,00€ 19 ιατρούς υπαίθρου.

      Επίσης σε λίγες μέρες αναρτώνται πίνακες στο Υπουργείο με 39 θέσεις επικουρικών ιατρών για τα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία της Περιφέρειας μας.

      Σήμερα φέρνουμε προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο άλλες 25 θέσεις ιατρών, για να καλυφθούν και τα υπόλοιπα νησιά ώστε να φτάσουμε τον συνολικό αριθμό των 85 ιατρών, επικουρικών και αγροτικών, κλείνοντας για πρώτη φορά μετά την μεταπολίτευση τα κενά στις υπηρεσίες υγείας στα νησιά μας.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Καραμαρίτης Νικόλαος

Leave a Reply

Your email address will not be published.