Εστάλη μία επιστολή από την Κομισιόν στους 13 περιφερειάρχες της χώρας, στην οποία ανέγραφε ότι αναστέλλονται οι πληρωμές για τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ωστόσο, οι τέσσερις περιφερειάρχες, εκ των οποίων και του Νοτίου Αιγαίου που έχουν ήδη υποβάλλει την αίτηση για τα έργα δεν έγινε δεχτή. Ευθύνη γι’ αυτή την απόφαση της Κομισιόν, σύμφωνα με την ίδια, έχει η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία έκανε έρευνα για την ύπαρξη στον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας μας, λειτουργίας καρτέλ. Μέχρι να πειστεί, λοιπόν, η Επιτροπή ότι η διαχείριση του θέματος από την ελληνική πλευρά είναι η σωστή, το θέμα έχει παγώσει.

1 2 3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published.