Θέμα: «Η επιστήμη και η έρευνα έχουν σημαίνουσα θέση στην σημερινή πολιτική ατζέντα γιατί αποτελούν καίριο κομμάτι για την συνολική ανάπτυξη της κοινωνίας»

Η πρώτη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας έλαβε χώρα την Πέμπτη 23/4/15 στην οποία προέδρευσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Νεκτάριος Σαντορινιός. Η συνεδρίαση είχε σαν πρωταρχικό στόχο την συζήτηση για τον θεματικό προγραμματισμό των συνεδριάσεων της επιτροπής και την ιεράρχηση των στόχων της.

Κατά την εισήγησή του ο Νεκτάριος Σαντορινιός, απευθυνόμενος στα μέλη τα ευχαρίστησε για την τιμή που του έκαναν να τον εκλεξουν ως Προέδρου της Επιτροπής και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις εργασίες της, ευχόμενος παράλληλα η θητεία της επιτροπής να συνεισφέρει στην προώθηση θεμάτων που άπτονται του σημαντικού τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα και να συμβάλει τόσο στο έργο της Βουλής, όσο και στο να ανοίξει δρόμους για νέες προοπτικές στο υπό συζήτηση πεδίο.

«Έχω βαθιά πίστη πως η επιστήμη και η έρευνα έχουν σημαίνουσα θέση στην σημερινή πολιτική ατζέντα, γιατί αποτελούν καίριο κομμάτι για την συνολική ανάπτυξη της κοινωνίας, της δημόσιας Παιδείας, για τη λειτουργία της Πολιτείας και των δομών του Κράτους, για ένα νέο βιώσιμο και παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Δωδεκανήσου, συμπληρώνοντας ότι «Άλλωστε σε αυτές τις ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες για την χώρα μας, η μόνη διέξοδος είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και σε αυτή την πολιτική επιλογή κυρίαρχο ρόλο, οφείλουν να παίξουν τόσο η έρευνα όσο και η τεχνολογία».

Η κυβέρνηση άλλωστε απέδειξε το πόσο υπολογίζει σε αυτό τον τομέα αναβαθμίζοντας τον τομέα με την σύσταση τομέα  Έρευνας και Καινοτομίας- που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας-  με αναπληρωτή υπουργό τον καθηγητή κ. Κώστα Φωτάκη και Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, τον καθηγητή κ. Θωμά Μαλούτα, έμπειρους καθηγητές και ερευνητές με πολύ καλή γνώση του ελληνικού ερευνητικού συστήματος αλλά και του διεθνούς περιβάλλοντος, όπως σχολίασε ο Νεκτάριος Σαντορινιός.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι ο ελληνικός ερευνητικός ιστός είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές σε επίπεδο παραγωγής αποτελέσματος, με σημαντικές επιτυχίες στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, παρά την ανυπαρξία εθνικής πολιτικής και πόρων. Εντούτοις, πρόσθεσε, μια σειρά, χρόνιων προβλημάτων, που πρέπει να αναδειχθούν και να καταγραφούν, συνθέτουν ένα αντίξοο περιβάλλον για τον έλληνα ερευνητή. Αποτέλεσμα όλων αυτών σε συνδυασμό με την βαθιά οικονομική κρίση που μαίνεται στη χώρα μας, σχολίασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου, νέοι επιστήμονες, αλλά και έμπειροι ερευνητές εγκαταλείπουν τη χώρα για να αναζητήσουν την τύχη τους εκτός Ελλάδας. Το γνωστό πρόβλημα, με μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις, της διαρροής εγκεφάλων (braindrain).

Συνεχίζοντας, έθεσε σαν στόχο την δημιουργία ενός δημοκρατικά σχεδιασμένου εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη με ευκρίνεια, το οποίο θα συμβάλλει μέσω συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα και με τον ρυθμιστικό ρόλο της Πολιτείας- στη βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στην ανάπτυξη. Ένα σχέδιο, δηλαδή, εθνικής στρατηγικής που να μην είναι μονοσήμαντο και με προσανατολισμό μόνο στα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά να απαντά και να εξυπηρετεί και τις εθνικές ανάγκες και με στόχο την υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Σχετικά με τις μέχρι τώρα πολιτικές σχετικά με την Έρευνα και την Τεχνολογία, ο βουλευτής Νεκτάριος Σαντορινιός, υπογράμμισε ότι την τελευταία δεκαετία, ελλείψει στοιχειώδους εθνικού προγραμματισμού, οι ερευνητικές προσπάθειες στρέφονταν αποκλειστικά σε τομείς όπου υπήρχαν διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις. «Τα τελευταία 10 χρόνια έγιναν επίσης, από τις διαφορετικές κυβερνήσεις, πολλές προσπάθειες να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούσαν τα Ερευνητικά Κέντρα χωρίς επιτυχία, έγιναν εκτεταμένες συγχωνεύσεις ινστιτούτων στον ερευνητικό ιστό που αποδείχτηκαν λάθος και ο τομέας στραγγαλίστηκε οικονομικά (μειώσεις μέχρι και 68% από το 2008), ειδικά μετά την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας και την εφαρμογή των μνημονίων ενώ ο εγκεκριμένος από την προηγούμενη κυβέρνηση  προϋπολογισμός της ΓΓΕΤ για το 2015, δεν καλύπτει ούτε τη μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων των ερευνητικών κέντρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κατέληξε με την αναφορά στην περιφερειακή διάσταση της Έρευνας και έθεσε σαν άμεσους στόχους στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιτροπής μια από κοινού συνεδρίαση με την μόνιμη επιτροπή περιφερειών της Βουλής, ώστε να εξεταστεί σε βάθος η σύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την περιφερειακή ανάπτυξη. Ακόμη πρότεινε μια συνεδρίαση με θέμα την ενασχόληση με τα θεσμικά ζητήματα της Έρευνας, την εξέταση των χρηματοδοτικών ευκαιριών και τέλος, μια συνεδρίαση από κοινού με τους ευρωβουλευτές και την επιστημονική επιτροπή της Βουλής για μια ευρωπαϊκή διασύνδεση σε σχέση με το ζήτημα της έρευνας και τεχνολογίας.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της εισήγησης:

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής μόνιμης επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο μας. Με την ευκαιρία της πρώτης μας συνεδρίασης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε, να με εκλέξετε στη θέση του Προέδρου. Εύχομαι η θητεία της επιτροπής μας να συνεισφέρει στην προώθηση θεμάτων που άπτονται του σημαντικού τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα μας και να συμβάλει τόσο στο έργο της Βουλής, όσο και στο να ανοίξει δρόμους για νέες προοπτικές στο υπό συζήτηση πεδίο.

Η έρευνα που αφορά και εφαρμόζεται σε τομείς όπως η Αγροτό-διατροφή, η Υγεία, το Φάρμακο, η Βιολογία και η Ιατρική, η Θαλάσσια έρευνα, οι Φυσικοί πόροι και η Ενέργεια, το Περιβάλλον και η Κλιματική αλλαγή, η Προστασία από φυσικές καταστροφές και η Ασφάλεια, αλλά και οι εφαρμογές στην Πληροφορική και την Επικοινωνία, τα προηγμένα υλικά και τα προηγμένα συστήματα παραγωγής, τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και τέλος στη βιοτεχνολογία μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τομείς ανάπτυξης μέσω της έρευνας για τη χώρα μας.

Έχω βαθιά πίστη πως η επιστήμη και η έρευνα έχουν σημαίνουσα θέση στην σημερινή πολιτική ατζέντα, γιατί αποτελούν καίριο κομμάτι για την συνολική ανάπτυξη της κοινωνίας, της δημόσιας Παιδείας, για τη λειτουργία της Πολιτείας και των δομών του Κράτους, για ένα νέο βιώσιμο και παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα.

Άλλωστε σε αυτές τις ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες για την χώρα μας, η μόνη διέξοδος είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και σε αυτή την πολιτική επιλογή κυρίαρχο ρόλο, οφείλουν να παίξουν τόσο η έρευνα όσο και η τεχνολογία.

Απόδειξη του πόσο η κυβέρνηση υπολογίζει σε αυτό τον τομέα είναι η αναβάθμιση του αντικειμένου αυτού με τη σύσταση τομέα  Έρευνας και Καινοτομίας- που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας-  με αναπληρωτή υπουργό τον καθηγητή κ. Κώστα Φωτάκη και Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, τον καθηγητή κ. Θωμά Μαλούτα, έμπειρους καθηγητές και ερευνητές με πολύ καλή γνώση του ελληνικού ερευνητικού συστήματος αλλά και του διεθνούς περιβάλλοντος.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι ο ελληνικός ερευνητικός ιστός, οι επιστήμονες δηλαδή, τα ιδρύματα και οι ερευνητές της χώρας μας, είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές σε επίπεδο χρηματοδότησης, ανάσχεσης της ανεργίας των νέων επιστημόνων, παραγωγής αποτελέσματος, με σημαντικές επιτυχίες στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, παρά την ανυπαρξία εθνικής πολιτικής και πόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βασικό που παρουσιάζεται ως μειονέκτημα στο ελληνικό σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με την έκθεση της RAND (2011), είναι η μη συνεχής χρηματοδότηση και η έλλειψη εθνικής στρατηγικής.

Μια σειρά, όμως, χρόνιων προβλημάτων (πχ. μισθολογικό, υποχρηματοδότηση έρευνας, πάγωμα νέων θέσεων), που πρέπει να αναδειχθούν και να καταγραφούν, συνθέτουν ένα αντίξοο περιβάλλον για τον έλληνα ερευνητή.

Νέοι επιστήμονες, αλλά και έμπειροι ερευνητές εγκαταλείπουν τη χώρα για να αναζητήσουν την τύχη τους εκτός Ελλάδας. Το γνωστό πρόβλημα, με μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις, της διαρροής εγκεφάλων (braindrain).

Τα δεδομένα αυτά, κάνουν ακόμη πιο σημαντικό το γεγονός ότι χρειάζεται σύντομα και με ευκρίνεια να υπάρξει ένα δημοκρατικά σχεδιασμένο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, το οποίο θα δημιουργήσει το πεδίο ενός ουσιαστικά ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας και θα συμβάλλει μέσω συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα- με τον ρυθμιστικό ρόλο της Πολιτείας- στη βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στην ανάπτυξη.

Ένα σχέδιο εθνικής στρατηγικής που να μην είναι μονοσήμαντο και με προσανατολισμό μόνο στα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά να απαντά και να εξυπηρετεί και τις εθνικές ανάγκες.

Στόχος: η υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Έχει μια αξία να αναφέρουμε, και όχι με διάθεση επικριτική προς τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι την τελευταία δεκαετία, ελλείψει στοιχειώδους εθνικού προγραμματισμού, οι ερευνητικές προσπάθειες στρέφονταν αποκλειστικά σε τομείς όπου υπήρχαν διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις έτσι ώστε αφέθηκε αστήριχτη η βασική έρευνα.

Τα τελευταία 10 χρόνια έγιναν επίσης, από τις διαφορετικές κυβερνήσεις, πολλές προσπάθειες να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούσαν τα Ερευνητικά Κέντρα χωρίς επιτυχία, έγιναν εκτεταμένες συγχωνεύσεις ινστιτούτων στον ερευνητικό ιστό που αποδείχτηκαν λάθος και ο τομέας στραγγαλίστηκε οικονομικά (μειώσεις των προϋπολογισμών των Ερευνητικών Κέντρων σε ποσοστό που αγγίζει το 68% από το 2008), περικοπές στους μισθούς, ειδικά μετά την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας και την εφαρμογή των μνημονίων.

Σημειωτέον ότι, ο εγκεκριμένος από την προηγούμενη κυβέρνηση  προϋπολογισμός της ΓΓΕΤ για το 2015, δεν καλύπτει ούτε τη μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων των ερευνητικών κέντρων.

Πιστεύω λοιπόν ότι η επιτροπή μας μέσα από ένα κλίμα σύνθεσης και συναίνεσης μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη των δυνατοτήτων στον τομέα των ερευνών και της τεχνολογικής εξέλιξης.

Ακόμη μέσα από την επιτροπή μας μπορούν να αναδειχθούν τα προβλήματα που έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση του ερευνητικού έργου στη χώρα μας και να προτείνει νομοθετικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο.

Περιφερειακή διάσταση της Έρευνας

Η περιφερειακή διάσταση της Έρευνας έχει πολλή μεγάλη σημασία στην ενίσχυση της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Γιατί, θεωρώ ότι σε μια χώρα σε ύφεση που χαρακτηρίζεται από οξείες περιφερειακές ανισότητες, απαιτείται κεντρικός σχεδιασμός και σωστή διάγνωση των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και σε αυτό το ελληνικό ερευνητικό σύστημα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες ούτως ώστε μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά για τη χάραξη προτεραιοτήτων, δράσεων και πολιτικών Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Έτσι με απλές και στοχευμένες κινήσεις όπως μια κεντρική προτεραιοποίηση και ενίσχυση δράσεων με βάση τις ανάγκες και δυνατότητες χρηματοδότησης στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Κινήσεις όπως η λεγόμενη «έξυπνη εξειδίκευση», το ΣΕΣ 2014-2020, με βάση και την ωριμότητα των δράσεων και των υπαρχουσών δομών ή η κατάστρωση μιας περιφερειακής πολιτικής συνεκτικής και κεντρικά σχεδιασμένης με βάση τις πραγματικές ανάγκες της κάθε περιφέρειας, όπου η κάθε μία ελληνική  περιφέρεια δεν θα ανταγωνίζεται τις άλλες 12, μπορεί η περιφερειακή έρευνα να κάνει μικρά θαύματα σε περιοχές με μεγάλη ανεργία και προβλήματα οικονομικό- κοινωνικά.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάλυσης των πραγματικών αναγκών των Περιφερειών και αξιοποίησης των υπαρχόντων ερευνητικών δομών και αποτελεσμάτων έχουμε στην πρωτοβουλία ερευνητικών, οικονομικών και παραγωγικών φορέων στην Περιφέρεια Κρήτης για συντονισμό της δράσης σε περιφερειακό επίπεδο και αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.

Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα βρισκόμουν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών, όπου ο Πρόεδρος, πρότεινε, να δούμε σε περιφερειακό επίπεδο τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, και εγώ από την πλευρά μου, εάν συμφωνείτε και εσείς, πρότεινα, να κάνουμε μία κοινή συνεδρίαση, προκειμένου να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα σε περιφερειακό επίπεδο.

Προγραμματισμός

Σήμερα λοιπόν καλούμαστε να προγραμματίσουμε το έργο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη αυτής της Συνόδου.

Συγκεκριμένα θα προγραμματίσουμε τη λειτουργία της επιτροπής για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και θα θέσουμε βασικούς στόχους για τις συνεδριάσεις που θα εμπεριέχονται στο πλαίσιο της επόμενης βουλευτικής περιόδου.

Προτείνω, λοιπόν, δεδομένου ότι οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα είναι λίγες μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η σύνοδος να ασχοληθούμε με τα βασικά θεσμικά ζητήματα της έρευνας και εν συνεχεία, με την έναρξη της επόμενης συνόδου να επικεντρωθούμε σε πιο ειδικά ζητήματα που αφορούν τους διάφορους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας.

Στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής, προτείνω, λοιπόν, να καλέσουμε την ηγεσία του νεοσύστατου τομέα του Υπουργείου ΠΟΠΑΙΘ προκειμένου να ενημερωθούμε για το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της έρευνας και την προώθηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Ταυτόχρονα, θα μπορούσε αυτή η από κοινού συνεδρίαση της επιτροπής με την ηγεσία του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας να αφορά και μια ενημέρωση για τις ευρύτερες αλλαγές και θεσμικές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται από πλευρά της κυβέρνησης.

Αναμένεται, άλλωστε, να κατατεθεί σύντομα ένα πρώτο νομοσχέδιο (μέρος του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΟΠΑΙΘ) που θα αφορά το σύνολο των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας ερευνητικών φορέων.

Ένα από τα τρία κεφάλαια του πολυνομοσχεδίου θα αφορά την έρευνα και σκοπό έχει την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που είχε ψηφιστεί ως μνημονιακή υποχρέωση από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Το πλαίσιο αυτό μετέτρεπε την έρευνα σε εμπόρευμα, αμφισβητώντας τον δημόσιο χαρακτήρα της.

Οι πρώτες αυτές παρεμβάσεις θα έχουν πυροσβεστικό, θα έλεγα, χαρακτήρα και θα αφορούν τα πρώτα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να αποφευχθεί η εμπορευματοποίηση της έρευνας και να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων.

Η τροποποίηση και αντικατάσταση του νόμου 4310/2014 αποτελεί ένα πάνδημο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας και θα αποτελέσει τον προπομπό των ουσιαστικών παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν στον τομέα αυτό με ένα νόμο πλαίσιο συνολικό για την έρευνα, καταδεικνύοντας έτσι το πολιτικό όραμα της κυβέρνησης στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Για μια επόμενη συνεδρίαση: το 2015 αποτελεί ουσιαστικά τη χρονιά μετάβασης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο (ΣΕΣ 2014-2020) και υπ’ αυτή την έννοια θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει έτος τομής στον τομέα της χρηματοδότησης της έρευνας από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Επομένως κρίνω απαραίτητο να ενημερωθούμε από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές τόσο για την πορεία ολοκλήρωσης του τρέχοντος προγράμματος, όσο και για το σχεδιασμό του νέου προγραμματικού πλαισίου.

Οι ερευνητικές προσπάθειες και ειδικά η βασική έρευνα, είναι μακροχρόνιες δραστηριότητες από τη φύση τους και υψηλού ρίσκου, απαιτούν σημαντικούς δηλαδή κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και χρόνο, και κυρίως, σταθερές και μακρόπνοες πολιτικές ώστε να αποδώσουν στην οικονομία και αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας στη διαδικασία επεξεργασίας των στοιχείων για τη χρηματοδότηση.

Για μια επόμενη συνεδρίαση: Πέραν όμως από το ΣΕΣ (ή νέο ΕΣΠΑ), υπάρχουν μεγάλες χρηματοδοτικές ευκαιρίες από απευθείας χρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως είναι το «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και το πρόγραμμα LIFE.

Προτείνω λοιπόν να καλέσουμε τους ευρωβουλευτές μας που ασχολούνται με την έρευνα σε επίπεδο ευρωβουλής, αλλά και μέλη διαχειριστικών αρχών των ανωτέρω προγραμμάτων, προκειμένου να ενημερωθούμε για τις επιπλέον δυνατότητες χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων από απευθείας χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τη διαχειριστική αρχή του LIFE η οποία είναι διατεθειμένη να στείλει εκπροσώπους προκειμένου να μας ενημερώσουν για θέματα τεχνολογίας για το περιβάλλον.

Τέλος προτείνω προς το τέλος της κοινοβουλευτικής συνόδου να καλέσουμε την επιστημονική επιτροπή της Βουλής και ειδικότερα το Τμήμα οικονομίας, περιβάλλοντος και τεχνολογίας, προκειμένου να  ενημερωθούμε για την δουλεία των άλλων αντίστοιχων επιτροπών στα Ευρωπαϊκά κοινοβούλια και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Επίσης μπορούμε σε συνεργασία με την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής να επιλέξουμε ένα ερευνητικό πεδίο με το οποίο θα ασχοληθεί η επιτροπή μας σε βάθος στην επόμενη κοινοβουλευτική σύνοδο.

Για το λόγο αυτό προτείνω το προεδρείο της επιτροπής μας να προετοιμάσει τη συνάντηση αυτή σε συνεργασία με την επιστημονική υπηρεσία.

Ευχαριστώ πολύ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.