Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες και ο εκπαιδευτικός τους ρόλος – Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου

Με αφορμή τη συνάντηση με φορείς της σχολικής και ακαδημαϊκής κοινότητας στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου

Πέτρος Σπανός,

Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης,

Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της ΔΚΒΡ.

Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αποτελούν ένα διαρκώς εξελισσόμενο, πολύτιμο και αναπόσπαστο τμήμα του εθνικού δικτύου πληροφόρησης. Αφενός είναι φορείς ανάπτυξης περιεχομένου και αφετέρου διαθέτουν τις υπηρεσίες τους και πρόσβαση σε πληροφόρηση, για το ευρύτερο σύνολο χρηστών σε σχέση με όλα τα άλλα είδη βιβλιοθηκών. Είναι αρμόδιες για την οργάνωση και διάθεση της πληροφορίας που σχετίζεται με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και συγχρόνως φροντίζουν για την εξοικείωση του συνόλου των τοπικών κοινωνιών με τις μεθόδους αναζήτησης, ανάκτησης, οργάνωσης και αξιοποίησης της πληροφορίας.

Ο σκοπός των Δημόσιων Βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3149/2003, είναι μορφωτικός, εκπαιδευτικός,  πολιτιστικός και πληροφοριακός και επιτυγχάνεται με την :

  • απόκτηση βιβλίων και περιοδικών, εφημερίδων και κάθε είδους ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού για χρήση του αναγνωστικού κοινού
  • οργάνωση του υλικού με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η πρόσβαση των αναγνωστών
  • υποκίνηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης του κοινού στο βιβλίο και εν γένει την ενίσχυση της τοπικής πνευματικής κίνησης και ζωής, με εκδηλώσεις, εκδόσεις, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ.
  • παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης των χρηστών

Επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Δημόσιων Βιβλιοθηκών

Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αποτελούν το αποτελεσματικότερο μέσο, με την ευρύτερη διεισδυτικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαδικασιών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης. Είναι αναγκαίο να ενισχύονται, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να αναπτύξουν μία ισχυρή παρουσία στην τοπική κοινωνία με νέες υπηρεσίες. Μέσα από αυτό το πρίσμα, είναι ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί στην πράξη πια και όχι στη θεωρία ο ρόλος των δημόσιων βιβλιοθηκών.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες καλούνται να είναι δραστήριες ώστε να προβάλλουν το πληροφοριακό και εκπαιδευτικό προφίλ τους, και την αποτελεσματικότητα που μπορούν να έχουν σε ένα περιβάλλον συνεχούς αύξησης των πληροφοριών, ανάπτυξης των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας και έντονης απαίτησης για επιτυχημένη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Άμεση ανάγκη είναι να συμβάλλουν στην ανάπτυξη υποδομών και δεξιοτήτων για ευρύτερη πρόσβαση σε οργανωμένο και αξιολογημένο περιεχόμενο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ο βαθμός επίδρασης των δημόσιων βιβλιοθηκών, τόσο στην καθημερινή ζωή των χρηστών τους όσο και στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στις τοπικές κοινωνίες, καθορίζει την ανάπτυξη και την πρόοδο τους.

Στοιχείο του επαναπροσδιορισμό του ρόλου τους αποτελεί και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας των, με τη δημιουργία ενός ενιαίου συνεργατικού καταλόγου των δημοσίων βιβλιοθηκών μετατρέποντάς τις από απομονωμένες νησίδες σε ένα σύγχρονο δίκτυο βιβλιοθηκών. Αυτό το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, οπουδήποτε και να βρίσκεται, να έχει πρόσβαση σε κάθε τύπο και μορφή πληροφορικών πόρων που διαθέτουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες. Παράλληλα θα αποτελεί έναν κόμβο και θα αλληλεπιδρά με άλλα αντίστοιχα δίκτυα βιβλιοθηκών της χώρας, όπως το δίκτυο των δημοτικών βιβλιοθηκών, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών βιβλιοθηκών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός ενιαίου εθνικού δικτύου πληροφοριών και γνώσης με πρωταγωνιστές τις βιβλιοθήκες.

Κινητές Βιβλιοθήκες

Μέσω των κινητών μονάδων τους, οι Δημόσιες Bιβλιοθήκες διευρύνουν την ακτίνα δράσης τους, μεταφέροντας υπηρεσίες και περιεχόμενο σε μεγαλύτερο κύκλο, ευρύτερο της άμεσης περιοχής δράσης της σταθερής βιβλιοθήκης. Ταυτόχρονα, αναπτύσσουν σημαντικές δραστηριότητες και για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχολικές μονάδες, όπου δεν υπάρχουν σχολικές βιβλιοθήκες. Μπορούν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά στις αυξημένες μορφωτικές ανάγκες  των κατοίκων  των απομακρυσμένων από το κέντρο περιοχών. Με υποδομές και υπηρεσίες που αναπτύσσονται στην Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη και μεταφέρονται διαμέσου της κινητής βιβλιοθήκης σε μεγαλύτερη ακτίνα δράσης, επιτυγχάνεται η πρόσβαση στη γνώση για τους χρήστες των βιβλιοθηκών.

Η αναγκαιότητα για επαναλειτουργία της Κινητής Βιβλιοθήκης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου (ΔΚΒΡ), όπως θα αναφερθεί παρακάτω, είναι ιεραρχικά σε πρώτη προτεραιότητα για το Εφορευτικό Συμβούλιο.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου (ΔΚΒΡ)

          Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου (ΔΚΒΡ) στεγάζεται σε ένα από τα ωραιότερα ιπποτικά αρχιτεκτονικά μνημεία της Ρόδου, με στοιχεία αναγεννησιακής τεχνοτροπίας, το κτίριο της Καστελλανίας, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους,  στο βορειοανατολικό άκρο της πλατείας Ιπποκράτους στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Με την πολύχρονη δημιουργική της παρουσία στην τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο του μορφωτικού και εκπαιδευτικού της ρόλου, θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των δράσεών της οι οποίες έχουν ως στόχο τη μύηση των μαθητών από μικρή ηλικία στην ανάγνωση και την ενδυνάμωση  των σχέσεων τους με το βιβλίο καθώς και την αγάπη για το διάβασμα. Παράλληλα, επιδιώκει την καλλιέργεια μιας στενότερης  συνεργασίας με την πανεπιστημιακή κοινότητα του νησιού μας.

Συνάντηση με φορείς της σχολικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και επιστημονικούς συλλόγους.

Η Βιβλιοθήκη μας επιδιώκει ενεργά τη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, και τα εργαστήρια της πανεπιστημιακής κοινότητας, τους θεσμούς της Εκπαίδευσης και τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής. Στην κατεύθυνση αυτή το νέο Εφορευτικό Συμβούλιο  ανέλαβε την πρωτοβουλία, ως πρώτο βήμα, να προσκαλέσει εκπροσώπους της σχολικής και πανεπιστημιακής κοινότητας και των επιστημονικών συλλόγων της περιοχής με στόχο την ενημέρωσή τους για τη λειτουργία της, αλλά και συζητώντας μαζί τους να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συστηματικότερης συνεργασίας η οποία θα εναρμονίζεται, τόσο με τους στόχους της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου όσο και της σχολικής και ακαδημαϊκής κοινότητας

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 στις 6.30μμ στο χώρο της Βιβλιοθήκης (βλ. σχετική φωτο). Παρευρέθηκαν:

Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Αθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, Διευθυντές σχολείων, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και εκπρόσωποι από το Σύνδεσμο  Φιλολόγων Δωδεκανήσου, τη Μαθηματική Εταιρεία παράρτημα Δωδεκανήσου, την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕΚΑΔΕ), παράρτημα Δωδεκανήσου, τη νεοσύστατη Ένωση Φυσικών Επιστημών Δωδεκανήσου και η πρόεδρος του  Παραρτήματος  Ρόδου της  Ελληνικής Επιτροπής  της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής(OMER).

Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης υποδέχτηκε τους προσκεκλημένους, τους ξενάγησε στους χώρους της, τους ενημέρωσε για τη λειτουργία της και τους στόχους της για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Το Εφορευτικό Συμβούλιο αναφέρθηκε συνοπτικά στις πιεστικές ανάγκες που επιζητούν αντιμετώπιση, όπως η στελέχωση σε ειδικευμένο προσωπικό, έτσι όπως  προβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο, την υποχρηματοδότηση, την εξεύρεση αποθηκευτικών χώρων για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη δημιουργία αναγνωστηρίου. Έθεσε ως άμεση προτεραιότητα  για το επόμενο σχολικό έτος την επαναλειτουργία της Κινητής  Βιβλιοθήκης ζητώντας την συνδρομή της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκε ένα επεξεργασμένο πρόγραμμα φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων το οποίο θα αποσταλεί στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης στην έναρξη του σχολικού έτους για  υλοποίηση, στο πλαίσιο του σχολικού τους προγράμματος. Οι παρευρισκόμενοι Διευθυντές των σχολείων εκφράζοντας  την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης δήλωσαν την υποστήριξή τους στην υλοποίηση προγραμμάτων Φιλαναγνωσίας στο σχολείο, που εναρμονίζονται άλλωστε  με το περιεχόμενο  και  τους στόχους των  Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου κ. Ελένη Σκούρτου υπογράμμισε την ανάγκη για «χαρτογράφηση» του τοπίου των βιβλιοθηκών στο νησί της Ρόδου με στόχο τη δημιουργία δικτύων  για τη συντονισμένη  παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους πολίτες. Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών συλλόγων στις παρεμβάσεις τους, ανάμεσα σε άλλα, υπογράμμισαν την αναγκαιότητα  διαδικτυακής σύνδεσης της ΔΚΒΡ με τις σχολικές  βιβλιοθήκες  και τους  επιστημονικούς φορείς.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για την ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση της ΔΚΒΡ και υποσχέθηκε να μελετήσει σοβαρά τις προτάσεις των φορέων και να τις εντάξει στο γενικότερο προγραμματικό πλαίσιο της Βιβλιοθήκης, διευρύνοντας τη συνεργασία μαζί τους.

Πηγές

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης; http://www.ekt.gr/el/library

Κείμενο – πρόσκληση του Εφορευτικού Συμβουλίου προς τους φορείς σχολικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, Ρόδος, 29/6/2016.

Νόμος 3149, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 141-10/06/ 2003).

Πελεγρίνης, Ν. Θ. (2016). Δημόσιες Βιβλιοθήκες, μέλλον και προοπτικές, εφημερίδα ΑΥΓΗ, 18/4/ 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.