Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης ∆ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επενδυτές για τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ.: 3426/827/Α2/08.06.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κου Γεωργίου Σταθάκη τροποποιήθηκε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 «ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ» ως εξής:

«Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31.12.2015. Απεντάσσονται από το πρόγραµµα τα έργα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί µέχρι την 30.06.2015 και ώρα 24:00 από πλευράς δικαιούχου είτε Αίτηµα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ή Αίτηµα για λήψη Προκαταβολής ή οποιαδήποτε Αίτηµα τροποποίησης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων, είτε έγγραφη γνωστοποίηση της συµβασιοποίησης δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης ή του αιτήµατος προς τον δανειοδότη (τραπεζικό ή άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα) για τη λήψη δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης.

Εξαιρούνται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις και παρατείνονται µέχρι τις 31.12.2015 έργα των οποίων η ένταξη οριστικοποιείται µετά από υποβολή και εξέταση αιτηµάτων θεραπείας.».

Στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) έχει αναρτηθεί η εν λόγω Υπουργική Απόφαση, ο τροποποιηµένος Οδηγός Προγράµµατος και το σύνολο των Παραρτηµάτων αυτού (τροποποιηµένων και µη) προς πληρέστερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων επενδυτών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.