ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 2018

«και τοις καθημένοις εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτοίς»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

           Ο Κήρυκας της μετανοίας, στην έρημου του Ιορδάνη, ο Ιωάννης, ο  Προφήτης και Πρόδρομος, της παρουσίας Χριστού , ήλθε αποσταλμένος  παρά του Θεού, ίνα μαρτυρήσει περί του φωτός,  καί λέγει  Εκείνος , είναι το φως το αληθινό, πού φωτίζει πάντα άνθρωπο, πού έρχεται  στον κόσμο.

    «Ακούσας δε ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησε  εις την Γαλιλαίαν», στην πόλη που κατοικούσαν πολλοί ειδωλολάτρες και όπου  επικρατούσε το σκοτάδι  περί της αγνωσίας περί  του Θεού. Η  αμάθεια και η πλήρης σύγχυσις των πάντων.

   Στην Γαλιλαία  και σε ολόκληρο την Ιουδαία γη  υπήρχε βαθύ σκοτάδι περί της γνώσης του αληθινού Θεού. Η διδασκαλία των Προφητών  είχε  διαστραφεί από τους Φαρισαίους και Γραμματείς και ο εκλεκτός λαός του Θεού  είχε  ξεχάσει τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού, είχε ξεχάσει τον «εν τη ερήμω Μάννα  ομβρίσαντα τω λαώ», είχε ξεχάσει τον «δι΄ύδατος και πυρός, δια του Ηλιού, απαλλάξαντα τον Ισραήλ  εκ της πλάνης του Βάαλ».

Και ώ του θαύματος! εκπληρώνεται εκείνο πού είπε προ οκτακοσίων ετών ο προφήτης Ησαϊας: «Γη Ζαβουλών και γή Νεφθαλείμ, οδόν θαλάσσης, πέραν του Ἰορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος έν σκότει και σκιά θανάτου είδε φώς μέγα και τοις καθημένοις  εν χώρα και σκιά θανάτου φώς  ανέτειλεν αυτοίς».

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς έρχεται στην Γαλιλαία των εθνών και αρχίζει από την πόλη αυτή  του σκότους, της αμάθειας και της πλήρους σύγχυσης την διδασκαλία του, δια της οποίας θείας διδασκαλίας Του  έμελλε  να φωτιστεί ο  «εν σκότει και σκιά θανάτου καθήμενος» κόσμος και να βαδίσει τον σωτηριώδη δρόμο της αλήθειας του φωτός και της αρετής.

Και πραγματικά από εδώ, από την Γαλιλαία των εθνών, «ο λαός ο καθήμενος  έν σκότει είδε φώς μέγα». Αν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και Πρόδρομος παρεδόθη στην φυλακή, ο Ερχόμενος μετά από αυτόν, «ο δρακί έχων την πάσαν κτίσιν», θα διατρέξει ολόκληρο την Ιουδαία γη δια να ευαγγελιστή την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Ο Κύριος των κυριευόντων και Βασιλεύς των βασιλευόντων θα διατρέξει ολόκληρο την γη Ισραήλ δια να διαχύσει το νέο ιλαρό  και ζωογόνο φώς της αληθείας, το οποίο επρόκειτο  να υπερβεί και αυτά τα στενά όρια της Ιουδαίας γης, δια να καταυγάσει και φωτίσει ολόκληρο την ανθρωπότητα,  «τους εν χώρα και σκιά θανάτου καθημένοις».

Ο Ηλιος της δικαιοσύνης, ο Ιησούς Χριστός, ανέτειλε επί της γης  και διέχυσε και διαχέει στο διηνεκές τις φωτεινές ακτίνες Του σε ολόκληρο την οικουμένη, απ΄ακρο έως άκρο αυτής και φωτίζει  πάντα άνθρωπο, τον θέλοντα σε επίγνωση σωτηρίας ελθείν.

Δικαίως, λοιπόν, η στρατευομένη του Χριστού Εκκλησια εν χαρά και  αγαλλιάσει πολλή ψάλλει μετά του υμνωδού της: «Επεφάνης εν τω κόσμω, ο τον κόσμον ποιήσας, ίνα φωτίσης τους εν σκότει καθημένους, Φιλάνθρωπε δόξα σοι».

Όπως ο ήλιος είναι η εστία και η πηγή του φυσικού φωτός, το οποίο φωτίζει  και θερμαίνει και ζωογονεί τα πάντα, έτσι και ο των όλων Κοσμήτωρ, ο Οποίος ήλθε  αυτεπάγγελτα  εκ του ουρανού, είναι η πηγή  του πνευματικού φωτός, το οποίο διαλύει τα σκότη της άγνοιας, φωτίζει, θερμαίνει και ζωογονεί τις ψυχές όλων των ανθρώπων.

«Σήμερον ο άδυτος Ήλιος ανέτειλε και ο κόσμος τω φωτί του Κυρίου καταυγάζεται».

Ο Ιησούς Χριστός είναι το φώς του κόσμου και κάτω από τις φωτεινές ακτίνες Του λάμπει η αλήθεια και ανθεί η αρετή και  δημιουργούνται οι μεγάλες  και αιώνιες αρετές της πίστης, της αγάπης, της ελπίδας, όπου με τις αρετές αυτές ο άνθρωπος αναγεννάται «εις νέον άνθρωπον  κατ’εικόνα του Κτίσαντος αυτόν».

Αδελφοί μου αγαπητοί,

Καταθλιπτικό το σκοτάδι. Άχαρη   και  πληκτική,  μονότονος  και  αποκαρδιωτική θα  ήταν η  ζωή  κάθε ανθρώπου χωρίς  το  ζωογόνο φώς, το φως  το αληθινό πού  φωτίζει και αγιάζει πάντα  άνθρωπο πού με  ζέουσα   πίστη  το επίζητεί.

Το φώς του ηλιακό  φωτίζει μόνο εκείνους πού έχουν υγιείς οφθαλμούς, έτσι και το πνευματικό  φώς του Κυρίου φωτίζει μόνο εκείνους  τους  ανθρώπους πού πιστεύουν και ομολογούν -Πατέρα Υιό και ΄Αγιο Πνεύμα, Τριάδα  Ομοούσιο και αχώριστο , εκείνους τους  ανθρώπους  πού επιζητούν την χάρη και την ευλογία του Εναθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού.

Ο Νοητός  Ήλιος της δικαιοσύνης πού υμνεί,   αγαπητοί μου αδελφοί, στο   έργο του      «Άξιον εστί » ο νομπελίστας Οδυσσέας Ελύτης, ανέτειλε επί της γης δια να φωτίσει, να αγιάσει και να καθαρίσει δια του λουτρού της παλιγγενεσίας τις ψυχές μας και καθαρές να τις οδηγήσει στην σωτηρία και την μακαριότητα, εκεί που πηγάζει το φώς η ζωή και η αλήθεια, στην αγκαλιά του Θεού των φώτων, παρά του Οποίου πάσα δόσις αγαθή και πάν δώρημα τέλειο.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

«’Οποιος ακολουθεί τον  Χριστό, δεν  θα χάνεται  ποτέ μέσα στο  σκοτάδι της  πλάνης και στης  αθεΐας, δεν θα   βυθιστεί ποτέ στο έρεβος  της  σκοτισμένης διανοίας και της  ταραγμένης  συνείδησης. Αλλά με οδηγό το φώς  του Χριστού θα  γνωρίζει  γιατί ζεί και ποιός είναι ο ύψιστος προορισμός  του.

Ευτυχείς θα είμαστε, λοιπόν, εάν δεχθούμε και εμείς τούτο το φώς το αληθινό πού φωτίζει και αγιάζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, και θα δυνηθοῦμε  τότε μετά του Μεγάλου Προφήτη Ησαΐα, με καθαρή ψυχή να πούμε το «ο Λάος ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα και τοις καθημένοις  εν χώρα και σκιά  θανάτου φως ανέτειλε αυτοίς».

ΑΜΗΝ.

Ο Λ.Κ.Α.Π.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.