ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

                       ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΝΤΩΝ Α΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ  2015

Αγαπητοί  μου  αδελφοί,

Η  Ορθόδοξος  Εκκλησία  μας εορτάζει σήμερα πανήγυρη ιερά και μεγαλοπρεπή ,εορτάζει  την εορτή  των αγίων Πάντων, οι οποίοι ομολόγησαν Πατέρα,Υιόν και Αγιον Πνεύμα, Τριάδα Ομοούσιον και  αχώριστον. Αγωνίστηκαν γενναία κατά της κακίας του κόσμου  τούτου και αγωνίστηκαν με  την χάρη   του  Χριστού  τον αγώνα  τον καλό  και επέτυχαν   δια της  κατά  Χριστόν ζωής τους να  γίνου μέτοχοι της  αιωνίου  βασιλείας..

Χαίρει , λοιπόν,  σήμερα  ο ουρανός και  ευφραίνεται  η  γή  και η  στρατευόμενη ,επί γης  του Χριστού  Εκκλησία ,  τιμά με  ύμνους  και ωδές  πνευματικές τα πανάξια  τέκνα της, τους  αγίους της και προβάλλει  τούτους  προς  μίμηση.

Είναι   αναρίθμητοι οι άγιοι ,οι οποίοι ως εύοσμα άνθη, ως  αστέρες  πολύφωτοι του νοητού  της  Εκκλησίας  στερεώματος έλαμψαν και διαλάμπουν στο διηνεκές ,εν τη Εκκλησία του Χριστού. Είναι αναρίθμητοι οι άγιοι πού -εν λόγοις και έργοις. εν διδαχαίς  και εν θαύμασι -. δίκαια σήμερα  τους  τιμά  η  Εκκλησία και γεραίρει  με  άσματα  ,με  ψαλμούς και ύμνους  την μνήμη  τους.

«Δεύτε πιστοί, σήμερον χορείαν  επικροτήσαντες ,ευσεβώς  πανηγυρίσωμεν, και των αγίων Πάντων την ένδοξον  και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως  τιμήσωμεν, λέγοντες ,Χαίρετε Απόστολοι ένδοξοι, Προφήται και Μάρτυρες, και Ιεράρχαι,. Χαίρετε οσίων ο δήμος και των δικαίων, Χαίρετε  τιμίων γυναικών ο χορός μετά της  Αειπαρθένου Μαρίας».

Η τιμή τους υπό της  στρατευόμενης του Χριστού  Εκκλησίας είναι δόξα του Θεού, ο οποίος  γνωρίζει και θέλει  να  αμείβει  τους  ενάρετους  και αγίους. Του.  Η τιμή των αγίων είναι  δόξα  του Θεού, ο Οποίος αγίασε Αυτούς με την χάρη του Παναγίου  Πνεύματος, αφού και αυτοί ομολόγησαν τον Μονογενή  Υιό και Λόγο του Θεού..

 Η σταθερή  ομολογία  στο  Χριστό  φέρει  τον άνθρωπο στην αιώνια  μακαριότητα, εκεί πού  δεν  υπάρχει ούτε λύπη., ούτε  στεναγμός  αλλά ζωή χαράς  και ευλογίας. ενώ  απεναντίας η άρνηση στο Χριστό φέρει την αιώνια  καταδίκη, την αιώνια  απομάκρυνση του ανθρώπου  από την αγκαλιά του Θεού Πατέρα

.

Ο  πρωτοκορυφαίος  των  Αποστόλων, ο Πέτρος στη πρώτη επιστολή  του κεφ, β.  στιχ. 2-5 λέγει,  «πετάξετε  από πάνω σας κάθε είδους κακία, κάθε δολιότητα, υποκρισία, φθόνο  και κάθε  είδους  κακογλωσσία» .

Δυστυχώς υπάρχουν  άνθρωποι  και τις  ημέρες μας   πού ενώ μετά  χείλη  τους ομολογούν τις  αλήθειες της  χριστιανικής  θρησκείας, όμως η καρδιά τους « πόρρω  απέχει.»από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι αυτοί γίνονται  εργάτες του διαβόλου και τοις  αγγέλοις  αυτού. Ομιλούν μεγαλοφώνως για τον Θεό, προσεύχονται τακτικά,  νηστεύουν και φέρουν  σταυρό στο  στήθος  τους  ,αλλά  έχουν μίσος  και κακία και εκδίκηση για τον συνάνθρωπό  τους, όπως  κακία  και  μίσος  έχει ο μνησίκακος  διάβολος.

Ο  Σατανάς ποτέ δεν θα παύσει να  ζηλεύει και πολεμά  τον άνθρωπο, και  « ως  λέων ωρυόμενος…ζητών τινα  καταπίη» , και πάντοτε  δολίως ρίπτει τη σαγήνη του και χρησιμοποιεί  για το σκοπό του και τέχνες και  τεχνίτες που να  εργάζονται, νυχθημερόν, για το καταστρεπτικό έργο του μέχρι της  ολοκληρωτικής κατάργησης  του  κράτους  του.

 Οι  μαγείες, μαντείες , μαγγανείες , αστρομαντείες ,τα  ξόρκια και τα  τοιαύτα, δυστυχώς  και  στις  ημέρες  μας  ακούγονται, λέγονται και πράττονται και  για όλα  αυτά  ενεργούν ύπουλα οι μάγοι ,οι  άνθρωποι   εκείνοι που  δεν  ζούν  την κατά  Χριστό ζωή, αλλά  μακριά από τον  Χριστό εργάζονται  τα  έργα  του  σκότους. του  αιώνος  τούτου.

Η ψυχή τους μαύρη   από  τις  αμαρτίες  δεν   αισθάνονται  καμία συγκίνηση και αίσθηση για κάτι τι το πνευματικό ,το άγιο, το ιερό, και καθώς  η  βροχή  δεν  επηρεάζει τους βράχους από  γρανίτη, έτσι και από τους εργάτες  της  ανομίας και της παρανομίας απουσιάζει παντελώς ,και δεν τους επηρεάζει  η χάρις, το έλεος και η αγάπη  του Θεού Πατρός.. Οι εργάτες αυτοί ,άνδρες ή  γυναίκες  ομοιάζουν με τάφους  κεκονιαμένους πού  έξωθεν μεν φαίνονται  ωραίοι ,έσωθεν δε είναι γεμάτοι από ακαθαρσίες.

Οι εργάτες αυτοί της παρανομίας προφασίζονται  δήθεν ,το καλό, και  χρησιμοποιούν διάφορα  μαγικά  εργαλεία  και νομίζουν ότι με το να  επικαλούνται   την βοήθεια  του  σατανά  θα κάμουν καλό στο θύμα τους, στον κατ΄εικόνα Θεού άνθρωπο., προς χάρη του εντολέα τους, που  δυστυχώς και από αυτόν απουσιάζει η χάρις του Θεού  «η σωτήριος πάσιν ανθρώποις»

Το πνεύμα του  διαβόλου   « το κωφό και άλαλο»  επικαλούνται , οι μάγοι, οι μάγισσες και  με  τα  διάφορα εργαλεία  και  τεχνάσματα που  επινοούνται   από τον αρχηγό της πλάνης, τον σατανά ,ενεργούν με  σκοπό να  επιτύχουν  το ζητούμενο   κατά  του  θύματός τους.. Σε περιόδους ηθικής διαφθοράς, ασέβειας  ή ολιγοπιστίας, και κατάπτωσης του ανθρώπου  υπάρχει και ακμάζει η -μαγεία – Αυτό  το γεγονός δυστυχώς  κυριαρχεί και τις ημέρες μας προς χαρά  του  Διαβόλου, του αρχηγού  της πονηρίας..

Αδελφοί μου,

Βεβαίως πολλοί ακούνε να  διαδίδονται πολλά θαύματα της μαγείας., μερικοί μάλιστα ομολογούν ότι είδαν   και έζησαν τέτοια  γεγονότα, αν και πολλές   φορές ,πολλοί  αδελφοί μας ,έχουν την  ψευδαίσθηση  ότι βλέπουν και ακούν, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτε.

Είναι  γεγονός ότι  κακό προήλθε  στον κόσμο, από  την παράβαση της εντολής του Θεού. και κατά συνέπεια η παράβαση της εντολής  αποτέλεσμα είχε την διάσπαση του ανθρώπου  από την κοινωνία μετά του Θεού Πατρός.. Τούτο το κακό, μπορεί να  θεραπευθεί μόνο  με την υπακοή του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού Πατρός ,και την μετ Αυτού επανασύνδεση του .

.Τήν δυνατότητα αυτή και μόνο  αυτή προσέφερε Εκείνος που έκλiινε ουρανούς, με την ενανθρώπησή Του ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Οποίος συνέτριψε το κράτος και την δύναμη  του διαβόλου και  εχαρίσατο  ζωήν αιώνιον εις τον κόσμον.

Μη  φοβείστε ,αδελφοί, τους εργάτες της πλάνης, και  δολιότητας, μη φοβείστε τα μάγεια και τις  συναφές ένεργειες του  Διαβόλου, και των εργατών  αυτού, αλλά  ομολογούντες  Πατέρα, Υιόν και Αγιον Πνεύμα ,Τριάδα Ομοούσιο και αχώριστο,  μένετε  πιστοί στον έν  Τριάδι Θεώ. παρ΄ού πάσα δόσις  αγαθή και πάν δώρημα τέλειον

Παράδειγμα έχουμε  προς μίμηση τους  Αγίους Πάντες  που  τιμά σήμερα  Εκκλησία  μας .Οι  ΄Αγιοι Πάντες μετά της  Θεομήτορος, « δια πίστεως κατηγωνήσαντο βασιλείας ,ειργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων έσβεσαν δύναμιν πυρός., ενεδυναμώθησαν από ασθενείας..εγεννήθησαν ισχυροί έν πολέμω».   ΑΜΗΝ

.Ο.Λ.Κ.Α.Π

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.