ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ 2016

«ΟΤΙ  ΟΥΤΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ  ΝΕΚΡΟΣ ΗΝ ΚΑΙ ΑΝΕΖΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΩΛΟΣ ΗΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΘΗ»

Απέραντη η Πατρική αγάπη. Απεριόριστα ευρύχωρη η Πατρική καρδιά. Ασύλληπτος και απερίγραπτος η στοργή του  Θεού Πατέρα προς τα παραστρατημένα παιδιά Του, τα παιδιά της  κάθε  εποχής, πού ζητούν την απελευθέρωσή τους από την πατρική αγκαλιά, πατρική  εστία, ως καταγράφεται στην σημερινή  ευαγγελική περικοπή, του ασώτου  υιού.

Η ψυχή του ανθρώπου πλάστηκε να είναι κοντά  στον θεό Πατέρα και κατά συνέπεια να πληροί  το νόμο της χάριτος και της  αληθείας να πληροί την αρετή. Γι τούτο και ο άσωτος  υιός αφού επαναστάτησε  κατά της πατρικής αγάπης και στοργής και περιέπεσε στην ηθική αθλιότητα και γυμνότητα, ήλθε σ΄εαυτό, μετανόησε ειλικρινά και επιστρέφει. Επιστέφει στην πατρική  εστία και ο Πατέρας πλήρης  αγάπης, και αγαθότητας τον δέχεται, του συγχωρεί τις  αμαρτίες, καθαρίζει την ψυχή του, την γεμίζει με πνευματικά αγαθά και τον ανεβάζει στη αρχική δόξα και τιμή.

Ο άσωτος υιός «ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε».Νεκρός ήταν ηθικώς, ψυχή και  σώματι  και με την αληθινή  μετάνοια ξανάζησε και έλαβε παρά του αγαθού Θεού καθαρή  την πρότερη  στολή της αρετής.

Ο άνθρωπος μετά την πτώση του, έχει τάσεις και επιθυμίες αγαθές και καλές, αλλά έχει και τάσεις  και επιθυμίες κακές και αμαρτωλές. Βεβαίως ο ελεύθερος άνθρωπος οφείλει να αγωνιστεί και να καταπολεμήσει τις κακές επιθυμίες οι οποίες και εσωτερικά αναπτύσσονται, αλλά και από τα έξωθεν  εισέρχονται και δημιουργούν τα πάθη πού είναι πολλά και ποικίλα.

Τα  σωματικά πάθη  δεν μολύνουν και σκοτίζουν μόνο την διάνοια, αλλά διαφθείρουν και την καρδιά και καταστρέφουν κάθε ικμάδα ανθρωπίνη. Δεν  πρέπει ο άνθρωπος να παρασύρεται από τις  απατηλές και κούφιες ελπίδες και τα πάθη, γιατί χάνεται και νεκρώνεται ψυχικά και σωματικά. Ναί χάνονται εκείνοι πού δουλεύουν  και κατεργάζονται τα πάθη.

Τα ισχυρά πάθη κόπτου τα πτερά του πνεύματος, εξασθενίζουν την θέληση και συντρίβουν τους ανθρώπους, όπως ο πέλεκυς συντρίβει τά ψηλά δένδρα. Ναι ο δούλος των παθών δαπανά την περιουσία του, ζων ως ο  άσωτος  υιός, ασωτεύει, βλάπτει το σώμα του το οποίο εξαντλείται και νοσεί νόσους φοβερές. ρίπτεται σε  δυστυχίες οικονομικές, καταστρέφει το σπίτι του, εγκαταλείπει την οικογένειά του και περνά ζωή ταλαίπωρο αθλία και κτηνώδη.

Στα πάθη της  αμαρτίας, δυστυχώς ολισθαίνει, ο νέος περισσότερο, ο οποίος και θεωρεί τα του κόσμο  τούτου ωραία  και αληθή και προσπαθεί να τα  απολαύσει νομίζοντας ότι, πρέπει να  απελευθερώσει τον εαυτό του, και να κινείται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς ηθικής. Ο άφρων νέος, της  σημερινής  εποχής,  δυστυχώς   δεν ακούει, δεν βλέπει τον άσωτο υιό πού «ξενιτεύτηκε σε μακρινή χώρα» και περιέπεσε στις σωματικές  ηδονές, και έζησε  ζωή  ανήθικη,  ρυπαρή, άσωτη, κτηνώδη και όμως αντί να βρεί την ευτυχία του  αναγκάστηκε να βόσκει χοίρους.

Οι νέοι άπειροι αυτής  της  πολύκροτης, εποχής πού ζούμε, τα πάντα τα θεωρούν δυνατά, και « αναπλάττουσιν  εαυτοίς», όπως  λέγει ο Μέγας Βασίλειος, φαντασίες  ανυπόστατες,  με την νεανική απειρία πού τους  διακατέχει.

Προσέχετε, νέοι και νεανίδες, αυτής της πολυκύμαντης εποχής, ποιό δρόμο θα προτιμήσετε, το δρόμο της αρετής ή τον δρόμο της κακίας. Προσέχετε να μη παρασυρθείτε από τά ψευδή και φαινομενικά θέλγητρα της κακία, γιατί από τον  πρόσκαιρο δρόμο της κρύπτονται οι δηλητηριώδεις όφεις, πού οδηγούν μαθηματικά θα  λέγαμε στον θάνατο του σώματος και της ψυχής σας.

Αγαπητοί μου νέοι και νεανίδες, αγαπητά μου παιδιά.

Δεν πρέπει να επιζητείτε τα του κόσμου τούτου, αλλά τουναντίο να επιζητείτε και να γυμνάζετε τους εαυτούς σας από μικρής ηλικίας στην ευσέβεια και την αρετή, γιατί με αυτές τις αρετές προάγεται ο άνθρωπος και γίνεται τέλειος, ολοκληρωμένος ηθικώς και σωματικώς.

Η ζωή είναι γλυκεία και ομοιάζει με το εύχυμο δένδρο, γι΄αυτό απαιτείται αγώνας συνεχής, εγρήγορσης και προσευχή θερμή για να συντρίβει από την ρίζα του προτού αναπτυχθεί και βλαστήσει το δηλητηριώδη εκείνο  δένδρο του πάθους, της κακίας με όλα  εκείνα τα επακόλουθα πού δυστυχώς μαστίζουν σήμερα τους νέους και νεανίδες.

Τα πάθη της αμαρτίας είναι φοβεροί τύραννοι και απαίσιοι πού υποδουλώνουν και σώμα και ψυχή και καθιστούν τους ανθρώπους χειρότερους από τα άλογα ζώα και τους ρίπτουν σε κάθε λογής  αθλιότητες, σε αθλιότητες περιέπεσε και ο άσωτος υιός της  σημερινής ευαγγελικής περικοπής, ο οποίος δαπάνησε την περιουσία του  «ζών ασώτως».

Αλλά  ο άνθρωπος όμως  όσον και αν φθαρεί ηθικώς και σωματικώς, έχει την  συναίσθηση της ηθικής  ζωής και  μπορεί να επιστρέψει στον  δρόμο ης αρετής και της  αληθινής μετάνοιας με την χάρη του  Αγίου Πνεὐματος.

Το Πνεύμα του Θεού ανακαινίζει την ψυχή μας, και την οδηγεί στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα παρά του Οποίου πάσα δόσης αγαθή και πάν δώρημα τέλειο. Ας επιστρέψουμε και  εμείς ως ο άσωτος υιός στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα για να ακούσουμε εκείνο, το  «ούτος ο υιός μου  νεκρός ήν και ανέζησε και απολωλός  ήν και ευρέθη».

ΑΜΗΝ  -Ο.Λ.Κ.Α.Π.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.