ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ     ΜΑΤΘΑΙΟΥ   28-6-2015

Αγαπητοί  μου ,

        Η ψυχή είναι πολύ ανώτερη από το σώμα, «τί γάρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;».

       Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα πλούτη, του κόσμου τούτου, ούτε διατηρείται από τα υπάρχοντά  αγαθά ,αλλά  ούτε και τα πλούτη εξασφαλίζουν στον  άνθρωπο  μακροζωϊα και ευχάριστη ζωή.

       Όμως, η πίστη του ανθρώπου στην πρόνοια του Θεού Πατέρα του παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον Θεό Πατέρα και να προε- τοιμάσει από τον κόσμο αυτό την πέραν του τάφου ζωή του, πού είναι ζωή χαράς και ευλογίας, λουσμένη με τη χάρη του Τριαδικού Θεού.

          Ο εκατόνταρχος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής πλησιάζει τον Κύριο της ζωής και του θανάτου και τον παρακαλεί να θεραπεύσει τον πάσχοντά δούλο του.

          Ο εκατόνταρχος  είχε  ακούσει πολλά και είχαν ιδεί τα μάτια του πολλές  από τις ευεργεσίες που έκανε ο Κύριος της αγάπης, του ελέους και των οικτιρμών σε  εκείνους τους  ανθρώπους  που ζητούσαν τη χάρη και την ευλογία του.

          Βλέποντας και ακούοντας εθνικός τα όσα θαυμαστά και εξαίσια έκανε ο Κύριος , εν τω  λαώ, πλησιάζει τον Μέγα  Ιατρό της ψυχής και του σώματος  και του  ζητά να θεραπεύσει  τον πάσχοντα  δούλο του. Και ο Κύριος βλέποντας  την πίστη του εθνικού της  Καπερναούμ του λέγει, «εγώ ελθών θεραπεύσω  αυτόν».

          Εγώ, λέγει ο Κύριος , θα έλθω στο σπίτι σου και θα θεραπεύσω τον  δούλο σου γιατί  βλέπω την πίστη σου, αλλά και την αγάπη  σου στον πάσχοντα άνθρωπό. Εγώ θα έλθω να  δώσω ζωή στον παράλυτο, «και ιάθη ο παίς αυτού εν τη ώρα εκείνη». Ω ! Θαύμα υπερφυές.

          Η ταπείνωση, και η συναίσθηση της αναξιότητας του Εθνικού ήταν η αιτία να τύχει μια  τοιαύτης τιμής από το Κύριο και να ακούσει το  «ύπαγε, και ως  επίστευσας γενηθήτω σοι».

         Η πίστη στην Θεία Πρόνοια του Θεού προς τον άνθρωπο δεν επιδέχεται ουδεμία αμφισβήτηση και είναι αχώρητος της ύπαρξής Του,και τούτο γιατί ο  Θεός είναι  Θεός της  αγάπης. « Ὁ Θεός  αγάπη εστί,  και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός έν αυτώ» Ιωάν Α.4,16

 Η Θεία Πρόνοια συντηρεί και κυβερνά τον κόσμο, διευθύνει και κατευθύνει τον άνθρωπο προς ωφέλεια και ψυχική σωτηρία.

Η πίστη στην Θεία Πρόνοια του Θεού είναι αλήθεια, η οποία καταγράφεται στην Αγία Γραφή και διδάσκεται από την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας και αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος του χριστιανικού θρησκεύματος.

Η χριστιανική πίστη δεν είναι απλή γνώση και θεωρία, δεν είναι μία  ανώτερη φιλοσοφία που μελετά ο άνθρωπος της κάθε εποχής ζητώντας να βρεί  την αλήθεια μέσα από τις  ανθρώπινες διδασκαλίες και θεωρίες των δήθεν σοφών του κόσμου τούτου.

Η χριστιανική πίστη είναι θάρρος, είναι ζήλος, είναι φλόγα είναι αγιασμός και όπως  ο σπόρος του  σίτου όταν  πέσει στην γή  μετ΄ ολίγο φύεται και καρποφορεί, έτσι και η πίστη κυριεύει όλη  την ψυχή  του ανθρώπου, ζωογονεί το είναι του και φέρει τους  αγλαούς καρπούς των αρετών.

Πίστη χωρίς των έργων της αγάπης, είναι  ψυχρή, άψυχος ανωφελής. Όπως το σώμα χωρίς το πνεύμα  είναι νεκρό, έτσι  και η πίστη χωρίς  τα έργα είναι νεκρή. «ή πίστις χωρίς  των έργων νεκρά εστί» Ιακ. 2 ,20. Η νεκρή  πίστη ομοιάζει ωσάν ένα λουλούδι ζωγραφισμένο, από άριστο  καλλιτέχνη, το  οποίο όμως  καθόλου  δεν  ευωδιάζει.

Η αληθινή χριστιανική πίστη εμφυτεύει στον άνθρωπο την μεγαλουργό αγάπη, παρέχει δύναμη και ηρωισμό, δίδει την ειρήνη στο πνεύμα και την καρδιά, η αληθινή πίστη σώζει τον άνθρωπο, παράδειγμα η ψυχική και σωματική σωτηρία του δούλου  του  εκατόνταρχου της  σημερινής  ευαγγελικής  περικοπής.

Ο Ιησούς Χριστός ,χθές  και  σήμερα ο Αυτός και στους  αιώνας, θεραπεύει και σήμερα τις ψυχικές  και σωματικές αρρώστιες δια της  μεγαλοδώρου χάριτός Του ,αρκεί να υπάρχει πίστη ζέουσα, πίστη δια έργων ενεργουμένη.

        Αγαπητοί μου αδελφοί,

        Η πίστη στον Τριαδικό Θεό επιτελεί το μέγα  θαύμα της πνευματικής  κάθαρσης και της πνευματικής ανόρθωσής του ανθρώπου της κάθε  εποχής. Ας έχουμε και εμείς πίστη, ως την πίστη  του εκατόνταρχου,  ακράδαντη, σταθερή  και ζέουσα, αλλά  και πεποίθηση στην πρόνοια του Θεού, η οποία πλουτίζει και ανυψώνει τον άνθρωπο  και τον σώζει από κάθε κίνδυνο ψυχικό και σωματικό.

 Ναι Κύριε,  «πρόσθες ημίν πίστιν» και σώσε και διαφύλαξε  υπό την σκέπη Σου πάντας  ημάς και δώρισέ μας την ουράνιο μακαριότητα, της οποίας είθε να γίνουμε μέτοχοι. ΑΜΗΝ .

Ο.Λ.Κ.Α.Π.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.