ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ  ΑΠΟΚΡΕΩΝ  6-3-2016

«δεύτε οι ευλογημένοι τους Πατρός μου, κληρονομήσατε, την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου».

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Κύριος των κυριευόντων και  Βασιλεύς των βασιλευόντων  απλά και κατανοητά  δια  των θείων αυτού λόγων  αναγγέλλει  την  δευτέρα    αυτού παρουσία,  κατά  την οποία  πρόκειται  καθήμενος  επί θρόνου δόξης να  κρίνει ,τον κατ΄εικόνα Θεού άνθρωπο και να  δημοσιεύσει φανερά το αποτέλεσμα της  δίκης.

Το αποτέλεσμα  της  δίκης θα  είναι δίκαιο, δικαιότατο, διότι « δίκαιος  ο Κύριος και  δικαιοσύνας  ηγάπησεν», και τότε  τους ενόχους και αμαρτωλούς θα  αποπέμψει σε κόλαση  αιώνιο, τους δε αθώους  θα εισαγάγει στην βασιλεία των ουρανών. «και απελεύσονται ούτοι  εις κόλασιν αιώνιον, οι δε  δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον».

Και ποίο είναι  το απαραίτητο εφόδιο που ως αναφαίρετος θησαυρός θα συνοδεύει τον αθώο άνθρωπο στην αιώνιο ζωή και βασιλεία των ουρανών. Είναι τα καλά έργα, τα έργα της  αγάπης και της καλοσύνης προς τούς πάσχοντας και πονεμένους αδελφούς μας .

Αυτά  θα καθορίσουν την θέση μας στην αιωνιότητα. Ο Θεός πού είναι όλος αγάπη, ελέους, οικτιρμών και φιλανθρωπίας, σε άλλους θα ανοίξει, την ετοιμασμένη  αυτού βασιλεία, από καταβολής κόσμου, και σε άλλους θα κλείσει ,τις θύρες της βασιλείας των ουρανών.

 Ο Θεός της αγάπης θα  δώσει σε εκείνους τους ευλογημένους τα ασύλληπτα  αγαθά του ουρανίου παραδείσου, πού όπως λέγει ο απόστολος Παύλος«οφθαλμός ούκ είδε και ούς ούκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ούκ ανέβη, ά ητοίμασε ο Θέος τοις αγαπώσιν αυτόν».

Αυτοί πού  εν πίστει και αληθεία και αγάπη επίστεψαν στον Θεό, αγάπησαν τον Θεό και Σωτήρα τους, και την αγάπη τους αυτή την εξεδήλωσαν με έργα καλοσύνης, φιλανθρωπίας, και αλληλεγγύης και ανθρωπιάς  προς τους συνανθρώπους τους , αυτοί  θα λάβουν τον δίκαιο έπαινο παρά του αδέκαστου Κριτή, « όταν μέλλης έρχεσθαι, κρίσιν δικαίαν ποιήσαι Κριτἀ δικαιότατε», ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα.

 Ο Χριστός πού έγινε άνθρωπος  χωρίς καμία διάκριση θεωρεί όλους τους  ανθρώπους  αδελφούς του κατά χάρη  ή ομοεθνείς είναι αυτοί ή αλλοεθνείς ή πρόσφυγες ή μετανάστες, όσον ελάχιστοι και  άσημοι αν φαίνονται μερικοί  στα μάτια του αμαρτωλού κόσμου, της κάθε  εποχής. Πάντες έν Χριστώ Ιησού .

 Όλες τις  καλές πράξεις   θα τις  απαριθμήσει ο Δίκαιος Κριτής μία  προς μία στον κάθε ένα μας ενώπιον του ουρανίου και επιγείου κόσμου την ημέρα εκείνην, «όταν βίβλοι ανοίγονται και πράξεις δημοσιεύονται».Ο Ιησούς  Χριστός μίλησε με παραβολές και εικόνες για την μεγάλη ημέρα, της Δευτέρας  αυτού παρουσίας, και  αυτήν την ενέργεια  του Θεού μας καταγράφει   το άγιο ευαγγέλιο και είναι  η πίστη της  Εκκλησίας και η  ζωή των πιστών.

Δεν  χρειαζόμαστε άλλες  αποδείξεις και δεν περιμένουμε ούτε με τις  αισθήσεις μας, ούτε  με το μυαλό   μας να βεβαιωθούμε για την αλήθεια της  δευτέρας του Κυρίου παρουσίας και της δικαίας  κρίσης των ανθρώπων. Καθώς το γράφει ό απόστολος έχουμε , «βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον».

Έχουμε  αδιάψευστη  τη σημερινή  ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε. και την οποία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την ονομάζει «ηδύστην»-γλυκύτατη περικοπή, πού οι άγιοι  την  ακούν από το στόμα  του Κυρίου, την μελετούν με  σπουδή και προθυμία, και την κρατούν στη  μνήμη και στο λογισμό τους  με κατάνυξη, με ευλάβεια και πίστη ζωντανή.

 Θα μας πεί ο Κύριος της Δόξης  «Επείνασα,  και μου δώσατε να φάγω ,ήμουνα ξένος, που  δεν είχα τόπο να μείνω και με επήρατε στο σπίτι σας. Ημίγυμνος και  ρακένδυτος ήμουνα, και σείς μού δώσατε ρούχα να ντυθώ. Αρρώστησα και σείς  ήρθατε σε επίσκεψη μου  για να μού κάμετε συντροφιά να μού  δώσετε παρηγοριά και φάρμακα, στην φυλακή  ήμουνα και  ήρθατε να με  δείτε .Η αγάπη σας πρέπει να  αμειφθεί. Η βασιλεία του πατρός μου, η δόξα, η δική μου, η ατελεύτητος χαρά και μακαριότητα είναι όλα  δικά σας».

Αντίθετα θα κλείσει την θύρα του παραδείσου, θα στερήσει από την ευλογημένη παρουσία του Θεού, θα  αποπέμψει στην αιώνια κόλαση τους αμετανόητους, τους αμαρτωλούς, τους σκληρούς στην καρδιά, τους  εγωιστές, τους ιδιοτελείς και φίλαυτους , αυτούς πού αγαπούν με υπερβολή τους εαυτούς, τους άκρα εγωιστές. Αυτοί όχι  μόνον  δεν πόνεσαν για τους αδελφούς τους,  αλλά και έδειξαν σκληρότητα και μεγίστη απροθυμία, να βοηθήσουν, να συμπαρασταθούν, να απαλύνουν τον πόνο, την θλίψη, την πείνα, την απομόνωση την δυστυχία. Πως  είναι λοιπόν  δυνατό  τέτοιοι άνθρωποι, σκληροί στη καρδιά, ανάλγητοι να μείνουν  με τον Θεό της  αγάπης, του  ελέους, της  ευσπλαχνίας και των οικτιρμών. Θα κτυπούν τα στήθη τους, θα θρηνούν και θα οδύρονται οι καταδικασμένοι στην αιώνιο κόλαση.

 Ο Δίκαιος Κριτής, εν ριπή  οφθαλμού, αφού θα  κρίνει με δίκαιη και αλάνθαστη δημηγορία τον ελεήμονα και φιλάνθρωπο, τον ποιούντα  το θέλημα  του Πατρός Του, του εν ουρανοίς, θα καταδικάσει,  και πάλιν , δικαίως και εκείνους  που  δεν έπραξαν  σε όλη την έκταση  την αρετή της αγάπης ,της φιλανθρωπίας της αλληλεγγύης αλλά έμειναν αμετανόητοι ,σκληροί  και αφιλάνθρωποι.

Αυτή η  γνώση, αυτή η αλήθεια, αυτή η πεποίθηση περί  της  δευτέρας του Κυρίου  παρουσίας πρέπει να παραμυθεί και να ενισχύει εμάς τους  χριστιανούς στον μεγάλο αγώνα της αρετής πού πρέπει να τρέχουμε, γιατί όπου αμφιβολία, ή απιστία τότε έρχεται χαλάρωση ηθική, πτώση και συντριβή και θάνατος της  ψυχής και του σώματος, πού είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό, τον Πλάστη  και Δημιουργό.

Οφείλουμε τώρα  που  έχουμε  ακόμη  καιρό μετανοίας να  εκπληρώνουμε το θέλημα  του Θεού Πατρός  για να  εξασφαλίσουμε και εμείς το αιώνιο μέλλον μας, την αιώνιο βασιλεία. Δυστυχώς  κατά τους χρόνους  αυτούς ,η πίστη έχει χαλαρώσει  και πολλοί από εμάς  ζούμε σαν  να  είμαστε  αιώνιοι εδώ κάτω στην γη και  μη  σκεπτόμενοι την επέκεινα  ζωή.

Πάσα αρετή  είναι  επαινετή , είναι θυσία ευπρόσδεκτος ενώπιο του Θεού, αλλά η αρετή  της  ελεημοσύνης είναι  υπέρτερη  πασών των  θυσιών  και πηγή  όλων των αγαθών έργων.

Ας αγαπήσουμε,  λοιπόν και  εμείς αδελφοί μου, την ελεημοσύνη για  να ελεήσει και εμάς  ο Κύριος  κατά την ημέρα  εκείνη της παγκοσμίου κρίσεως για  να ακούσουμε και εμείς το, «Δεύτε του  Πατρός  μου  κληρονομήσατε την  ητοιμασμένην υμίν  βασιλείαν από  καταβολής  κόσμου».

ΑΜΗΝ

 Ο.Λ.Κ.Α.Π.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.