ΥΠΟΜΝΗΜΑ

     Κύριε Υπουργέ,

     Με αφορμή της ελεύσεως σας στο νησί της Ρόδου και με δεδομένη την αδυναμία από μεριάς σας για μία συνάντηση με το ΔΣ της Ένωσης μας, παρόλη την εκδήλωση επιθυμίας από μεριάς μας, σας καταθέτουμε το παρόν πλαίσιο αιτημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους της Περιφέρειας Δωδεκανήσου και σας ζητάμε να τύχουν από μεριάς σας της δέουσας προσοχής, ώστε να δοθούν λύσεις που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζομένων και θα εξασφαλίζουν την Πυρασφάλεια των νησιών μας.

      ΘΕΣΜΙΚΑ:

 • Την άμεση απόσυρση όλων των πυροσβεστικών οχημάτων πέραν της 25ετίας
 • Να καταβληθούν άμεσα οι πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών επισκευής των πυροσβεστικών οχημάτων που παραμένουν παροπλισμένα (συντήρηση και επισκευές) και θα μπορούσαν να συνδράμουν στο υπηρεσιακό κομμάτι.
 • Ενεργοποίηση των διατάξεων των Ν.1568/85 & Ν.3144/2003 όπως ορίστηκαν με τον Ν.3850/2010 περί Υγιεινής και Ασφάλειας, που εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των πυροσβεστών και προστατεύει τη ζωή και την υγεία αυτών. Είναι εγκληματικό για ένα ποσό μέσα στην επόμενη πενταετία των 300.000 € να μη προσφέρουμε τη στοιχειώδη ασφάλεια στους πυροσβέστες.
 • Αντικατάσταση του παλαιού υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των στολών και μέσων ατομικής προστασίας των πυροσβεστικών υπαλλήλων, που έχουν να αντικατασταθούν από το 2008.
 • Κατάργηση της τροποποίησης του κανονισμού, με την ψήφιση του Π.Δ 93 (ΦΕΚ 154/29-07-2014), που μας επαναφέρει σε πικρές μνήμες του παρελθόντος, όπου διαφέντευε η αναξιοκρατία και η ρουσφετολογία. Μόνο αυτό το συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κάποιος όταν «δημοκρατικά» θα μπορούν να μετακινούν χωρίς κανένα κριτήριο τους πυροσβέστες από τις κεντρικές υπηρεσίες στα υπαγόμενα κλιμάκια και αντίστροφα.
 • Ψήφιση του Βαθμολογίου Χαμηλόβαθμων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος που ρυθμίζει θέματα ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και απολύσεων των κατωτέρων οργάνων και Πυρονόμων του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Ψήφιση επιτέλους ενός αξιοκρατικού Κανονισμού Μεταθέσεων (Π.Δ. 170/1996) που να αφορά όλους τους πυροσβέστες, ένας Κανονισμός ξεκάθαρος που να μην αφήνει περιθώρια μικροπολιτικών παιχνιδιών και ρουσφετιών, που να γνωρίζει ο κάθε πυροσβέστης από τη πρώτη στιγμή που θα βγει από τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών, που θα τοποθετηθεί, για πόσο και πότε τελικά θα πάει να υπηρετήσει στον τόπο συμφερόντων του.
 • Μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης και ταυτόχρονη ένταξη τους στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα.
 • Αναβάθμιση της πυροσβεστικής ακαδημίας και δημιουργία ενός κέντρου μετεκπαίδευσης των εργαζομένων, σε ειδικά θέματα και νέες τεχνικές. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι, πρακτικά μέσω διαφόρων σεναρίων ασκήσεων και θεωρητικά μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια, θα αξιολογούνται συνεχώς επί της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Εναρμονισμός του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος στις σύγχρονες ανάγκες που απαιτεί το Πυροσβεστικό Σώμα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:

 • Κατάργηση του άρθρου 220, παράγραφος 1 του Ν.4281/2014, περί της δυνατότητας αυτοδίκαιης μετατροπής του ΤΕΑΥΠΣ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος) και ΤΠΥΠΣ (Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160) και επαναφορά στον πρώτιστο δημόσιο χαραχτήρα του.
 • Χορήγηση της μάχιμης πενταετίας αζημίως για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό ως προς τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου, αφού σε καμία περίπτωση δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλασματική μιας και προκύπτει στο ότι οι πυροσβέστες εργάζονται 6 ημέρες την εβδομάδα. Παράλληλα να επιστραφούν τα χρήματα σε όλους τους συναδέλφους που έσπευσαν να την αναγνωρίσουν επί πληρωμή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

 • Άμεση επιστροφή ολόκληρου του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στη διαφορά  των αποδοχών που ελάμβαναν οι Ένστολοι πριν την εφαρμογή του Ν.4093/2013 και αυτών που καταβλήθηκαν μετά τις περικοπές ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, μέσω της Υπουργικής Απόφασης που κηρύχθηκε αντισυνταγματική κατ’ αρχήν από την Ολομέλεια του ΣΤΕ (13-06-2014) και κατά δεύτερον από το Τριμελές Συμβούλιο του, μέσω του πρακτικού του (10/2014).
 • Αποπληρωμή όλων των πρόσθετων υπηρεσιών (ρεπό)
 • Θεσμοθέτηση του επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών

Ο Γεν. Γραμματέας                                                                                                 Ο Πρόεδρος

Δημητρακόπουλος  Ιωάννης                                                                                        Χατζηκυριάκος Ιωάννης

Θέμα: « Έγγραφο του Πολιτευτή ΝΔ κ. Στεφανού Δράκου

προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ»

     Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

     Πρόσφατα αντιπροσωπεία του ΔΣ της Ένωσης μας είχε συνάντηση με τον Πολιτευτή Δωδεκανήσου με την ΝΔ και Δημοτικό Σύμβουλο Ρόδου κ. Στέφανο Δράκο, όπου τον ενημερώσαμε για όλα τα προβλήματα που απασχολούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου. Με δεδομένη τη συνάντηση μας αυτή και με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ κ. Ιωάννη Πανούση στη Ρόδο, ο κ. Στέφανος Δράκος κατέθεσε στον Αναπληρωτή Υπουργό έγγραφο σχετικά με τα προβλήματα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

     Στο έγγραφο του αυτό κάνει λόγο για τα σοβαρά προβλήματα που παραμένουν ανεπίλυτα και ταλανίζουν το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, συγκαταλέγονται δε και ζητήματα που δεν απαιτούν οικονομικό προϋπολογισμό, για να επιλυθούν, όπως η παντελή έλλειψη ενημέρωσης – παροχής πληροφοριών από την ΥΠΑ, σε περίπτωση εκδήλωσης συμβάντος σε αεροσκάφος, προς το προσωπικό της Π.Υ. του Κ/Α Ρόδου όπου καλείται να επέμβει, δίχως να έχει καμία πληροφόρηση. Παράλληλα τόνισε και τα ιδιαίτερα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό όπως η βλάβη στο υπέργειο υδροστόμιο και συγκεκριμένα στην αντλία αυτού, που οδηγεί σε καθυστέρηση 25 λεπτών για την πλήρωση ενός πυροσβεστικού οχήματος, καθώς και η διακοπή ολοκλήρωσης της εργολαβίας κατασκευής κτιρίου για τη στέγαση της Υπηρεσίας, που σήμερα φιλοξενείται σε προκατασκευασμένους μεταλλικούς οικίσκους. Τελειώνοντας την επιστολή του ο κ. Δράκος Στέφανος αιτήθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό την άμεση εξέταση των θεμάτων του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και την έγκαιρη και καθοριστική επίλυσή τους.

     Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

     Στόχος μας όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί το παρόν ΔΣ είναι να συνεχίσει να μάχεται για τα δίκαια αιτήματα των μελών  και να προβάλει τα προβλήματα που απασχολούν τις υπηρεσίες, επιζητώντας άμεσες λύσεις. Με τη δέσμευση μας αυτή θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε έχοντας συμπαραστάτες όλους τους συναδέλφους που μας εμπιστεύτηκαν την εκπροσώπηση τους.

Ο Γεν. Γραμματέας                                                                                                 Ο Πρόεδρος

Δημητρακόπουλος  Ιωάννης                                                                                        Χατζηκυριάκος Ιωάννης

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.