ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟY

ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ

Μέσα ες μίαν τιμητικήν τμόσφαιραν κτιμήσεως καί χαρς, μέσα ες να κλίμα πατριωτικςσυγκινήσεως καί περηφανείας, γινε τήν Τετάρτην 3 ουνίου, ες τήν Αθουσαν το Θρόνουτς ερς Μητροπόλεως, ν Βενετί συνάντησις το ξοχ. Γενικο Γραμματέως τοποδήμου λληνισμο κ. Μιχαήλ Κόκκινου μετά το Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου ταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου. Γενικός Γραμματεύς, λαμπρός γόνος Ροδίων, πεσκέφθη τόν Μητροπολίτην μας, γνήσιον τέκνον τς Ρόδου πίσης, διά νά χαιρετίσατόν καί συνομιλήσ μετ’ ατο πί σειρά προβλημάτων το λληνισμο καί το Γένους μας, καί νά γίν κοινωνός κ το πλησίον το πιμόχθου καί γωνιστικο, λλά καί θαυμασίουργου το Μητροπολίτου μας, τό ποον έπιτελείται μέσα ες τήν καρδίαν τοΡωμαιοκαθολικισμο. Γενικός Γρμματεύς κ. Μιχαήλ Κόκκινος, λαμπρότατον τέκνον τομεγάλου Ροδίου πατριώτου καί ρίστου Δημάρχου τν Ροδίων κ. Μάνου Κόκκινου, δικηγόρου, ποος, μεταξύ τν λλων, διωργάνωσε καί τάς πιβλητικάς καί ψίστης σημασίας ορτάς καί κδηλώσεις πό τς δρύσεως τς Ρόδου, τς ποίας δρυσις σημειοται πρό δύο χιλιάδων τετρακοσίων τν, δικηγόρος καί ατός, μέ τούς ξιοθαυμάστους Συνεργάτας του, μς χαροποίησαν καί πλήρωσαν τάς καρδίας μας ληθινς εχαριστήσεως καί γαληνιαίαςμπιστοσύνης.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Γενικός Γραμματεύς κ. Μιχαήλ Κόκκινος, μέ τούς περόχους Συνεργάτας του (κ. Χριστίνα Βαγεν, κ. Παπαδάτου, κ. Παπαχρήστου καί κ. Πλευράκη) νεθουσίασαν λους μας διά τήν πίστιν, φοσίωσιν καί γωνιστικότητα ατν ες τό σπουδαιότατον ατν ργον διά τήνληθινήν πρόοδον, τήν σταθεράν νάπτυξιν καί νάστασιν τς φιλτάτης Πατρίδος μας.

Η συγκινητική καί ξόχως καλλιέπουσα προσφώνησις το Γενικο Γραμματέως πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας κ. Γεννάδιον, πλήρης περόχων καί θαυμασμο λόγων, εχαρίστησαν ατόν διά τό μέγα ργον του πέρ τν λλήνων δελφν μας καί γενικά πέρ το εσεβος Γένους μας.

Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης ταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιοςντεφώνησε καταλλήλως καί, μάλιστα, πεγράμμισε τρία σημεα, μεγίστης σημασίας:

1. διάκοπος προσευχή μας διά τήν μεγάλην Πατρίδα μας,

2. πόκτησις κκλησιν καί δρυσις νοριν, κάστη τν ποίων χει σχολεον «λληνικς Γλώσσης» καί «ρθοδόξου Πίστεως». Μητρόπολις ταλίας καί Μελίτης εχε κάποτε μόνον ξι νορίας καί σήμερον χει περί τάς βδομήκοντα, εχε μόνο 6 ερες καί τώραχει περί τούς 68 καί 8 ποψηφιους. Χάρις ες τήν ρθόδοξον Μητρόπολιν ταλίας καί Μελίτηςγινε ναγέννησις τς λληνικς ρθοδοξίας μέσα ες τό κέντρον το Ρωμαιοκαθολικισμο. διαφύλαξις καί προβολή τς μωμήτου Πίστεώς μας, καθώς καί διάδοσις τς λληνικς Γλώσσης, εναι πρτος σκοπός τς Μητροπόλεώς μας. Μητρόπολις εναι σχυρά καίκλόνητος «Γέφυρα γάπης, ερήνης, λπίδος καί συμβιώσεως», χι μόνο μεταξύ τν Χριστιανν καί μετά τν λλων θρησκειν, λλά καί μέ κάθε νθρωπον καλς θελήσεως.

3. Τό θέμα τν ρθοδόξων Μεταναστν, πρός τούς ποίους προσφέρει πλεστα γαθά ρθόδοξος Μητρόπολις ταλίας καί Μελίτης. Δημιουργε δι’ ατούς νοριας, συμβούλια καί διορίζει ερες ναλόγως τς καταγωγς τν πιστν τς νορίας. συμβουλή, παραμυθία, μπρακτος γάπη καί εαγγελική συμπεριφορά μέ βοήθειαν, συμπαράστασιν καί προστασίαν, προσφέρονται πό τήν Μητρόπολιν πρός ατούς. κοινωνική ατή προσφορά τς Μητροπόλεως θαυμάζεται πό ξένους καί μετέρους.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος σημείωσε μέ σαφήνειαν τήν τάχιστα πραγματοποιηθεσαν πρός τούς ποδήμους λληνας τς ταλίας πίσκεψιν το ΓενικοΓραμματέως. «Πράγματι, νέφερεν Ποιμενάρχης μας, μετά πό πλεστα τη, λόκληρος λληνισμός τς ταλίας, καί ατή ρθόδοξος Μητρόπολις, δέχονται, διά πρώτην φοράνστερα πό πολύν καιρόν, κπρόσωπον τς λληνικς Κυβερνήσεως. «Εγε» ες τόν Γενικόν Γραμματέα το ποδήμου λληνισμο ποος λαβε τήν πατριωτικήν πόφασιν νά πραγματοποιήσ τά πολιτιστικά καί πατριωτικά ατά ταξείδια διά νά πικοινωνήσ μέ να Διαμέρισμα τς Ερώπης, τό ποον χει στενοτάτας σχέσεις μέ τήν στορίαν, τόν Πολιτισμόν καί τήν Μεγάλην λλάδα, τήν νοτιοτέραν ατήν πολιτειακά καί πολιτιστικά Ερωπαϊκήν Περιφέρειαν τς ταλικς Χερσονήσου, μέ τάς Βυζαντινάς Καλαβρίας καί τήν πουλίαν, καί οτω νά λύσ τήν σιωπήν».

Ες τήν φιλικήν καί πολιτισμένην ατήν συνάντησιν ες τήν δραν τς ρθοδόξου Μητροπόλεως παρίστατο ντιμότατος Πρόξενος τς Βενετίας κ. Συμεών Λυναρδάκης, καθώς καί Πρωτοσύγκελλος τς Μητροπόλεως κ. Εάγγελος φαντίδης, ρχιμανρίτης τοΟκουμενικο Θρόνου.

Ες τόν Γενικόν Γραμματέα το ποδήμου λληνισμο κ. Μιχαήλ Κόκκινον, Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προσέφερεν τό στορικόν «Μετάλιον» τν Συναντήσεων ες εροσόλυμα μεταξύ τν Πατριαρχν Κωνσταντινουπόλεως καί τν Παπν Ρώμης.

http://www.ortodossia.it

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.