Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κος Χ. Κόκκινος , μίλησε στην εκδήλωση της Διακομματικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη. Ο κ. Κόκκινος εκπροσώπησε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο. Η συνάντηση συγκλήθηκε με την υποστήριξη της CPMR(Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe – Συνδιάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης ) με θέμα « Πώς να αναπτυχθεί μια δυνατή Ευρώπη στη θάλασσα ;» .

Στην ομιλία του ο Χ. Κόκκινος ανέφερε από τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά :

 • απόσταση από τις αγορές.
 • ‘κακή’ διασυνδεσιμότητα (με την επικράτεια κάθε χώρας) και υψηλά έξοδα μεταφοράς και μετακίνησης  για  ανθρώπους,  αγαθά και  υπηρεσίες
 • χαμηλός βαθμός προσέλκυσης επενδύσεων
 •  περιορισμένη συνήθως πρόσβαση σε δίκτυα ενέργειας (φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια), υψηλή εξάρτηση από υδρογονάνθρακες, με μεγάλες δυνατότητες για μείωση των εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα αλλά και με εμπόδια στο να το πράξουν, λόγω τεχνικών περιορισμών
 • υψηλό κόστος μεταφοράς ενέργειας και παραγωγής
 • ανάγκη για βελτίωση των υποδομών στις επικοινωνίες.
 • κίνδυνοι για την βιωσιμότητα των παραδοσιακών βιομηχανιών.

Τα Νησιά μέχρι στιγμής έχουν λάβει την αναγνώριση του νησιωτικού χαρακτήρα τους με τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες (άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας), καθώς και την πολιτική στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Δήλωσης Musotto (2007) και τη Γραπτή Συνθήκη 37 (2011) για το Σύμφωνο των Νησιών. Αυτή η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε πολύτιμη και μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε να διεκδικούμε ότι θεωρούμε δίκαιο για τις νησιωτικές περιοχές μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, με την υποστήριξή σας.

O κ. Χ. Κόκκινος επίσης επεσήμανε μερικές από τις βασικές προτεραιότητες μας:

 • Ξεκινώντας με μια αναφορά στο πρόσφατο ανακοινωθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα επενδύσεων γνωστό και ως σχέδιο Juncker. Το τελευταίο έχει ως στόχο έργα με «υψηλότερο προφίλ απόδοσης κινδύνου σε σχέση με τα υπάρχοντα». Μας ανησυχεί ωστόσο ότι τα νησιά- που συχνά κατατάσσονται σε επίπεδα υψηλού επενδυτικού κινδύνου- μπορεί να αποτύχουν να προσελκύσουν την αναμενόμενη ιδιωτική χρηματοδότηση και τελικά να μην επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα επενδύσεων.

 • Μία από τις πιθανές επενδύσεις στα νησιά που θα αντιμετώπιζε ένα διαρθρωτικό τους πρόβλημα, είναι αυτή σε ενεργειακά δίκτυα σύνδεσης. Μπορεί στα διασυνδεδεμένα νησιά η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας να είναι δύσκολο να συμβεί , αλλά στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η παραγωγή ενέργειας σε τοπικό επίπεδο μπορεί να είναι ανεπαρκής καθώς εκεί οι περιορισμοί της ΄΄σταθερότητας΄΄ των δικτύων δεν επιτρέπουν διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πάνω από 25%. Έτσι από τη μία πλευρά, όταν δεν υπάρχουν ενεργειακές διασυνδέσεις, η ενεργειακή επάρκεια παραμένει ακριβή και εξαρτώμενη από το πετρέλαιο ,ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως. Από την άλλη, τα υψηλά κόστη μεταφοράς σε απομακρυσμένες περιοχές μπορεί να αποτρέψουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε δίκτυα, εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκή κίνητρα.

 • Για τα Νησιά θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική μια Πολιτική Συνοχής από την ΕΕ η οποία θα αναγνώριζε την κατάστασή τους μέσω της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 170 (ενέργεια, μεταφορές και επικοινωνίες) και 174 (μόνιμα και γεωγραφικά μειονεκτήματα) της Συνθήκης της ΕΕ η οποία είναι πολύ σαφής σχετικά με το γεγονός ότι οι νησιωτικές περιοχές χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Η Επιτροπή των Νησιών της CPRM έχει εργαστεί πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τα τελευταία τρία χρόνια αλλά παρά την μέχρι τώρα αξιοσημείωτη επιτυχία, πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για τις νησιωτικές περιοχές είναι η αναγνώριση της έννοιας του Περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος  στην αρχιτεκτονική της Πολιτικής Συνοχής. Το Περιφερειακό ΑΕΠ δεν είναι ένας ‘εδαφικός’ δείκτης και επομένως δεν ενσωματώνει τα προβλήματα που πηγάζουν από την απομόνωση σε νησιωτικές περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, τα νησιά θα ωφελούνταν απο μια αύξηση του αριθμού και του εύρους των δεικτών που χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, υστερούν σε ανταγωνιστικότητα, λόγω της απόσταση τους από τα κομβικά σημεία σε μια χώρα, και εάν χρησιμοποιηθούν κάποιοι εξειδικευμένοι δείκτες, η ανταγωνιστικότητα γίνεται  μεγαλύτερη. Σε μια άλλη θεωρητική άσκηση, εάν η μεθοδολογία κατανομής των διαρθρωτικών ταμείων βασίζονταν  εξ ολοκλήρου στον Περιφερειακό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας, όλα τα νησιά -μέλη  της CRPM θα είχαν χαμηλότερη κατάταξη, και, ως εκ τούτου, θα λάμβαναν περισσότερη χρηματοδότηση.

 • Παράλληλα με το Σύμφωνο των Δημάρχων, ένα προαιρετικό σχήμα με το οποίο οι πόλεις εκχωρούν και δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές τους σε CO2 , τα ευρωπαϊκά νησιά-μέσω μιας προπαρασκευαστικής δράσης που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- δημιούργησαν το 2011 το Σύμφωνο των Νησιών , ένα παρόμοιο εθελοντικό σχήμα που αναγνωρίστηκε ως επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012 και μετράει μέχρι στιγμής 64 μέλη . Τα Νησιά παροτρύνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες τους , να διατηρήσουν την υποστήριξή τους προς το Σύμφωνο των Νησιών και  με την υποστήριξη ενός προγράμματος  «Έξυπνων Νησιών» ,θα μπορούσαν να δείξουν την υπεροχή τους και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω κυρίως της καινοτομίας .
 • Όσον αφορά τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου το υψηλό ΑΕΠ δημιουργείται πλασματικά από τα 5 σε σύνολο 52 νησιών της περιοχής μας. Έχουμε ανάγκη από ουσιαστική οικονομική στήριξη από την Ε.Ε. για να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έργο της ανάπτυξης. Προωθούμε τα απαραίτητα έργα πνοής και ζωής σε όλα τα νησιά μας., στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, επενδύουμε στην καινοτομία, αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, προωθούμε την «βαριά βιομηχανία» που είναι ο τουρισμός και ταυτόχρονα προωθούμε τον πρωτογενή τομέα κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Λόγω της κακής δημοσιονομικής κατάστασης στην Ελλάδα δίνουμε τον αγώνα για να πετύχουμε την ισόρροπη ανάπτυξη στα νησιά μας. Στο Νότιο Αιγαίο (στα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων) αξιοποιούμε και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ προς όφελος των νησιωτών μας.

Η Ευρώπη είναι μια ισχυρή Ήπειρος. Μπορεί να αναπτυχθεί και να παραμείνει δυνατή -και στην στεριά και στην θάλασσα-

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.