Την    24η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015,  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 18.30 καλείστε να προσέλθετε στην  9η Τακτική Συνεδρίαση για το 2015  του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010).

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ.

(Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ.Αθ.Κωνσταντίνου και Γ.Κακούλης)

1.1.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση  του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στη θέση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΒΑΚΧΟΣ   -ΕΝΩΣΗ του Δήμου Ρόδου (αρ.πρωτ.16/31295/2015).

1.2.Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φανών» (αρ.πρωτ.2/33234/205).

1.3.Έγκριση 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων στο Δ.Δ.Λάρδου» (αρ.πρωτ.16/33686/2015).

1.4.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Παλαιάς και Νέας Πτέρυγας Νεστοριδείου Μεγάρου» (αρ.πρωτ.16/33664/2015).

1.5.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Άρση επικινδυνότητας κατολισθήσεων Δήμου Ρόδου στην περιοχή Κάτω Πέτρες»

2.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Περδίκης )

2.1.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων (αρ.πρωτ.2/30595/2015).

2.2.Αναμόρφωση προϋ/σμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης Δ.Ρ, οικ.έτους 2015 (αρ.πρωτ.2/33583/2015).

2.3.Αποδοχή παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π. στους ΟΤΑ Α΄Βαθμού .

2.4.Έγκριση εκ νέου ορισμού μελών  στις Επιτροπές Παραλαβής , Προμηθειών και Καλής Εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2015 για «Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και λοιπού εξοπλισμού παιδικών σταθμών» (αρ.πρωτ.2/32213/2015).

2.5.Έγκριση ορισμού μελών  στις Επιτροπές Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών έτους  2015  για:

  • Προμήθεια εξοπλισμού Νηπιαγωγείου στη περιοχή ΒΑΚΧΟΣ Δήμου Ρόδου
  • Παραλαβή εξοπλισμού για το βρεφονηπιακό σταθμό Αφάντου

(αρ.πρωτ.2/32214/2015).

2.6.Έγκριση από το Δ.Σ για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας έτους 2015 για προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.Αρχαγγέλου (αρ.πρωτ.2/33047/2015).

2.7.Έγκριση παράτασης σύμβασης με την εταιρεία UNITRACK A.E.E για την προμήθεια των ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

2.8.Διαγραφή τέλους ακαθαρίστων εσόδων ετών 2008-2009-2010, αίτηση κ.Π.Κιτσάη), (αρ.πρωτ.2/31574/2015.)

2.9.Διαγραφή τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων, αίτηση κ.Ν.Παπαμανώλη, (αρ.πρωτ.2/31582/2015.)

2.10.Διαγραφή τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων , αίτηση κ.Π.Τσακίρη (αρ.πρωτ.2/31580/2015).

2.11.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ.Β.Κουρτέλη (αρ.πρωτ.2/31562/2015).

2.12.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού (αρ.πρωτ.2/33509/2015).

2.13.Συμπλήρωση της αρ.200/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Έγκριση επιχορήγησης μη Κυβερνητικού, μη Κερδοσκοπικού και Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Φιλοζωϊκής Ρόδου».

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

3.1.Έγκριση προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να προχωρήσει στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και συγκεκριμένα για: «Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων χώρων, περιόδου 2016-2018, μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα. Β.Παπαδημητρίου)

4.1.Αποδοχές επιχορηγήσεων (αρ.πρωτ.2/33112/2015).

5.ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ο.Π.Α.Ρ

5.1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋ/σμού Δ.Ο.Π.Α.Ρ  έτους 2015, Αρ.Απόφασης Δ.Σ 114/2015).

6.ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ     

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Παρδαλός)

6.1.Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2015(B΄ Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης του  Δήμου Ρόδου

7.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

7.1.Απευθείας ανάθεση για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (αρ.πρωτ.2/33239/2015).

8.ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ

8.1.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων (αρ.πρωτ.11/33621/2015).

9.Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς στην Τ.Κ.Απολλώνων.

 

10.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου- Περιφέρειας Ν.Αιγαίου –Δήμου Ρόδου με αντικείμενο την συντήρηση του αγροτοδασικού οδικού δικτύου του Νομού Δωδ/σου Περιφέρειας Ν.Αιγαίου.

 

11.Αίτημα κ.Δ.Κούκουλα για υδροδότηση στην περιοχή Μαλώνας.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.