Μάθε που ψηφίζεις!

Ο ψηφοφόρος μπορεί να μπει στο «μάθε που ψηφίζεις» και να μάθει πού ψηφίζει. Στη συνέχεια, την ημέρα των εκλογών...